Aby pamięć o Powstaniu Warszawskim nie zanikła, co roku na minutę całe miasto symbolicznie zamiera. Wisła także oddaje hołd. Fundacja Rok Rzeki Wisły zaprasza armatorów i warszawiaków na uroczysty rejs Wisłą – godzina „W” – w środę, 1 sierpnia.

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” – te słowa Józefa Piłsudskiego uzasadniają corocznie składanie hołdu bohaterom i mieszkańcom Warszawy 1944.

Organizatorzy proszą armatorów o zgłaszanie gotowości jednostek na www.rokwisly.pl. Pasażerów zaś o bezpośredni kontakt z armatorami warszawskimi w celu rezerwacji na poszczególnych jednostkach. Rejs organizuje Fundacja Rok Rzeki Wisły, a współorganizują wszyscy armatorzy warszawscy. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Plan wydarzenia – środa, 1 sierpnia:
• 15.30-15.45 jednostki gromadzą się na wysokości Podzamcza oraz przystani Aquatica, oczekują na sygnał z Daru Mazowsza
• 15.45 rejs rusza z wysokości Podzamczaąd dofinansuje nawet 80 procent kosztów budowy mostów. Wytypowano 21 jeden inwestycji, które powinny powstać w pierwszej kolejności.
REKLAMA
Pod uchwałą o programie „Mosty dla Regionów” podpisał się premier Mateusz Morawiecki. Program zakłada budowę przepraw w ciągach dróg administrowanych przez samorządy (a więc dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych). Decyzja o budowie należeć ma do samorządów.

21 priorytetowych inwestycji
Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński wskazał priorytetowe zdaniem rządu i wytypowane przez jego resort miejsca, w których mosty powinny powstać.

To na przykład mosty między Jabłonną a Łomiankami, Konstancinem-Jeziorną a Karczewem czy Kazimierzem Dolnym a Janowcem na Wiśle, most na wysokości Brodnicy na Warcie czy połączenie Obornik Śląskich z gminą Miękinia na Odrze. Razem tych priorytetowych mostów jest 21, głównie na Wiśle, Odrze i Warcie. Rząd jednak nie ogranicza się tylko do wskazanych miejsc – program ma być otwarty dla wszystkich samorządów.

Miliardy na dofinansowanie
Na wsparcie samorządów w inwestycjach w przeprawy rząd przeznaczy 2,3 mld złotych. Program „Mosty dla Regionów” potrwać ma do 2025 roku. W jego ramach samorządy muszą zapewnić co najmniej 20 procent wartości inwestycji jako wkład własny, a do 80 procent wartości ma wynieść dofinansowanie.

Jak mówi Mateusz Morawiecki, program ma być skierowany do „mniejszych regionów i ośrodków powiatowych, gdzie mosty są w szczególności potrzebne”. Według premiera to największy program budowy mostów w Polsce. Nie określił jednak, do jakiego przedziału czasowego się odnosi – odbudowa zniszczeń wojennych po II wojnie światowej była prawdopodobnie większym (w stosunku do możliwości państwa i samorządów) programem.
Więcej: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,23717199,rusza-program-mosty-dla-regionow-wiemy-gdzie-rzad-chce-je.html#Z_BoxBizImg
• 16.00 wysokość Mostu Śląsko-Dąbrowskiego
• 16.20 wysokość Mostu Świętokrzyskiego
• 16.30 wysokość Mostu Kolejowego
• 16.45 wysokość Mostu Poniatowskiego
• 17.00 GODZINA „W” – Bulwar Flotylli Wiślanej, miejsce zatopienia statku „Bajka”.
• 17.00-17:15 Jednostki stają w nurcie. Minuta ciszy. Wieniec w nurt Wisły. Rejs rusza dalej.
• 17.15 rozformowanie Rejsu na wysokości 511
• 18.00 spotkanie uczestników i warszawiaków w Klubie Żeglarskim. Rejsy w Porcie Czerniakowskim. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.