22 sierpnia 1974  roku w Krakowie zmarł Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Gdyni, wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej. Był autorem 4-letniego planu inwestycyjnego przewidującego rozbudowę infrastruktury, zwiększenie potencjału obronnego kraju, przygotowanie fundamentów dla przyszłej rozbudowy przemysłu, łącznie z aktywizacją Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Zainicjował budowę portu i miasta w Gdyni. Znacznie przyczynił się do powstania Stalowej Woli – miasta leżącego w woj. podkarpackim. Piastował ważne funkcje państwowe, m.in. ministra przemysłu i handlu (1926–1930). Po wojnie wrócił do kraju i w latach 1945–1948 był Delegatem Rządu dla Spraw Wybrzeża. Ówczesne władze usiłowały wykorzystać jego doświadczenia i talenty organizatorskie, ale gdy nie chciał się im poddać, w 1948 został przeniesiony na przymusową emeryturę. W latach 1947–1952 był posłem na Sejm Ustawodawczy, następnie odsunięty od działalności publicznej, z administracyjnym zakazem pobytu na Wybrzeżu i w Warszawie. Zajął się pracą naukową z dziedziny chemii, ekonomii i historii. Przez wiele lat był szykanowany przez władze PRL, a jego dokonania były przemilczane.

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.