15 lat temu, 22 września 2002 roku, w wieku 75 lat zmarł w Bydgoszczy kapitan Dariusz Bogucki, żeglarz polarnik, kapitan w wielu rejsach na wody polarne, doktor inżynier budowy okrętów. W 1952 ukończył wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, a w 1968 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Brał udział w 12 wyprawach oceanicznych i polarnych, z czego w 7 jako kapitan. Przepłynął 100 tysięcy mil morskich. Jako pierwszy dopłynął na jachcie do zachodniej Grenlandii i powyżej 80° szerokości geograficznej od Spitsbergenu. W 1983 został przyjęty do międzynarodowego stowarzyszenia podróżników The Explorers Club z siedzibą w Nowym Jorku. Jest autorem licznych książek podróżniczych: Islandzki rejs, Do brzegów Grenlandii, „Gedanią” za oba kręgi polarne, Zanim powrócimy. Był członkiem m.in. Klubu Polarnego, Bractwa Wybrzeża, Bractwa Kaphornowców. W 1972 otrzymał Srebrny Sekstant za rejs na Spitsbergen i Jan Mayen na s/y „Mestwin”.
Ukończył wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej (1952). W 1968 r. obronił pracę doktorską na temat optymalizacji wielokryteryjnej i uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Od 1970 r. był członkiem zwyczajnym Klubu Polarnego, dla którego w 1972 r. organizował Doroczne Sympozjum Polarne w Gdańsku, a w latach 1974-1980 reprezentował to stowarzyszenie w Komitecie Badań Polarnych PAN. W latach 1968-1975 był członkiem Zarządu GOZŻ i Zarządu Głównego PZŻ w Komisjach Technicznych. Po ukończeniu w 1976 r. żeglarskiej „Wyprawy do Obu Ameryk” został przyjęty do Bractwa Kaphornowców,
którego członkiem Kapituły był od 1993 r., zaś od stycznia 2000 piastował funkcję Grotmaszta. Działając na rzecz Bractwa opracował jego statut i doprowadził do zarejestrowania go w sądzie, opracował regulamin rejsów kaphornowskich, a w latach 1998-2000 brał czynny udział w pracach redakcyjnych nad wydaniem książki „Pokłon Hornowi”.
W uznaniu osiągnięć żeglarskich został w 1983 r. przyjęty – jako czwarty po wojnie Polak –
do międzynarodowego stowarzyszenia podróżników „The Explorers Club” z siedzibą w Nowym Jorku, Od 1995 r. był członkiem Zarządu Oddziału Polskiego tego stowarzyszenia.
Po reaktywowaniu Ligi Morskiej (1981) został w 1986 r. wybrany przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i funkcję te pełnił do 1989 r. Z początkiem 1993 r. przeszedł na emeryturę.
Nagrody i odznaczenia
1966 Nagroda Conrada (dla członka załogi)
1971 Rejs roku i Srebrny Sekstant, Nagroda Conrada, Zasłużony dla Żeglarstwa, Zasłużony Gdańszczanin
1972 Zasłużony Działacz Morza, Zasłużony Stoczniowiec
1974 Nagroda Teligi za książkę „Do brzegów Grenlandii”
1976 Rejs Roku, Nagroda Conrada
1977 Zasłużony Ziemi Gdańskiej
1978 Żeglarz Dziesięciolecia
1984 Nagroda Teligi za książkę „Zanim powrócimy”
1985 Złoty Krzyż Zasługi
2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
2001 Nagroda „Chwały mórz”

BIOGRAM ŻEGLARSKI
Wyprawy żeglarskie:
1965 Jacht KISMET, Funkcja: I oficer,
kapitan W. Orszulok, załoga 4 os.
Trasa: Dania, Norwegia, Szetlandy, Wyspy Owcze, Zachodnia Islandia, Orkneje.
(drugie polskie dotarcie do Islandii)

1969 Jacht FREYA, Funkcja: kapitan,
załoga 7 os.
Trasa: Szwecja, Orkneje, Islandia, Zachodnia Grenlandia, Orkneje, Dania.
( pierwsze polskie, a drugie w skali żeglarstwa światowego dotarcie do Zachodniej Grenlandii).
1971 Jacht MESTWIN, Funkcja: kapitan,
załoga 6 os.
Trasa: Szwecja, Orkneje, Spitsbergen, Kongsfiord, Wyspa Moffen.
(osiągnięcie przez polski jacht rekordowej szerokości geograficznej 80o05’N)
1971 Jacht MESTWIN, Funkcja: kapitan,
załoga 6 os.
Trasa: Spitsbergen, Jan Mayen, Orkneje, Dania.
(pierwsze polskie, drugie światowe dotarcie do wyspy Jan Mayen)
1972 Jacht OTAGO, Funkcja: kapitan,
załoga 10 os.
Trasa: Norwegia, Orkneje, Wyspy Owcze, Wschodnia Islandia, Norwegia, Dania.
1973 Jacht MESTWIN, Funkcja: kapitan,
załoga 6 os.
Trasa: Wschodnia Islandia, Wyspy Owcze, Szetlandy, Norwegia.
1975/76 Jacht GEDANIA, „Wyprawa do Obu Ameryk” Funkcja: kapitan,
załoga 9 os.
Trasa: Szwecja, Szkocja, Orkneje, Islandia, Grenlandia Zachonia,
Przejście Północno-Zachodnie – Arktyka Kanadyjska, Grenlandia Północna,
Nowa Fundlandia, Stany Zjednoczone, Kanał Panamski, Galapagos, Peru,
Antarktyka od wyspy Adelaide do Wyspy Słoniowej, Kap Horn, Falklandy,
Argentyna, Brazylia, Barbados, Bermuda, Stany Zjednoczone, Anglia, Kanał
Kiloński, Bałtyk.
(pierwsza polska i światowa wyprawa w której w ciągu 14 miesięcy dotarto
za Północne i Południowe Koło Polarne, sforsowano połowę Przejścia
Północno-Zachodniego, przepłynięto Kanał Panamski, dotarto do wysp
Galapagos, oraz okrążono Przylądek Horn szlakiem najbardziej wysuniętym
na południe. Pierwsze polskie dotarcie do Antarktyki, pierwsze polskie i pierwsze
światowe dotarcie jachtem za Południowe Koło Polarne, pierwsze polskie i
światowe dotarcie do wyspy Adelaide, sforsowanie Fiordu Laubeauf i
pierwsze polskie dotarcie do wysp Deception i King Georg).
1978 Jacht GEDANIA, Funkcja: kapitan,
załoga 15 os.
Trasa: Szwecja, Dania, Jan Mayen, Północna i Zachodnia Islandia, Wyspy
Westmannaeyer, Orkneje, Dania.
(drugie polskie lądowanie na Jan Mayen, trzecie polskie lądowanie w Akureiri, pierwsze polskie wejście do Heymaey)
1981/82 Jacht POGORIA, Funkcja: z-ca kapitana,
kapitan K. Baranowski, załoga: 33 os.
Trasa: Anglia, Wyspy Kanaryjskie, Brazylia, Antarktyka – Stacja Arctowskiego, Falklandy, Brazylia, Anglia, Niemcy.
(drugie polskie dotarcie do Antarktyki)

Bilans i szczególne osiągnięcia żeglarskie:
– Ponad 100 000 Mm żeglugi morskiej.
– Ponad 50 miesięcy w rejsach na jachtach, a w tym ponad 10 miesięcy w strefach polarnych.
– Udział w 12 morskich wyprawach oceanicznych i polarnych, z czego w 7 jako kapitan.
– Pierwsze polskie dotarcie jachtem do Zachodniej Grenlandii.
– Pierwsze polskie dotarcie jachtem powyżej 80° na północ od
Spitsbergenu.
– Pierwsze polskie, po kilku latach powtórzone, dotarcie do Jan Mayen.
– Pierwsza polska próba sforsowania Przejścia Północno-Zachodniego.
– Pierwsze polskie dotarcie jachtem do Galapagos.
– Pierwsze i jak dotąd nie powtórzone przez Polaków, poprowadzenie polskiego jachtu aż za Południowe Koło Polarne na wodach Antarktyki.
– Pierwsze światowe sforsowanie jachtem Przesmyku Laubeuf.
– Siódme polskie okrążenie Przylądka Horn.
– Trzy rejsy do Antarktyki w rejonie Półwyspu Antarktycznego
– Jedyne jak dotąd w żeglarstwie polskim a drugie w światowym dotarcie do obu stref polarnych w jednym rejsie.
Książki
Wielką pasją jego życia było żeglarstwo morskie, które uprawiał od 1946 do końca życia,
z przerwą w latach 1948-1956 spowodowaną zakazem nałożonym przez służby bezpieczeństwa.
Z żeglarstwa wywodziła się też jego druga istotna dziedzina działalności – publicystyka.
Propagował żeglarstwo wśród młodzieży: wygłaszał prelekcje i spotykał się z czytelnikami,
występował w programach radiowych i telewizyjnych publikował reportaże w prasie periodycznej i codziennej.
Był autorem reportaży, esejów, jak również książek podróżniczych i fachowych:
Książki o tematyce żeglarskiej:
„Islandzki rejs” Iskry, Warszawa 1970
„Do brzegów Grenlandii” Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973
„Gedanią za oba kręgi polarne” Iskry, Warszawa 1980
„Jachtem na wody polarne” Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981
„Zanim powrócimy” Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983
Książki napisane ( w przygotowaniu do druku):
„Podróż do brzegu ciszy”
„Śladami życia”

 

na podstawie wikipedia.org opracował MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.