30 lipca 1938 roku   w Białobrzegach urodził się Stanisław Latek, kapitan jachtowy (jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej od 1973 r.), instruktor żeglarstwa, członek Jury Nagrody Przyjaznego Brzegu oraz Laureat X-Lecia tejże nagrody. Dziś Pan Kapitan obchodzi swój Jubileusz 80-lecia. Organizator i animator żeglarstwa harcerskiego w HOW “Mazowsze” i Inspektoracie Drużyn Wodnych Chorągwi Mazowieckiej ZHP. Organizator rejsów, kursów i obozów żeglarskich. Od 1970 r. członek Głównej Komisji Turystyki Polskiego Związku Żeglarskiego (ob. Komisji Żeglarstwa Śródlądowego), a od 1977 r. członek władz i wiceprezes PZŻ. Od 1997 r. reprezentuje PZŻ w European Boating Association. Współinicjator i przez wiele lat organizator “Mazurskiej Operacji Żagiel”, w której szczególny nacisk kładł na ochronę ekologiczną Wielkich Jezior Mazurskich, był współautorem działań zapobiegających degradacji środowiska naturalnego na Mazurach – Społecznej Służby Ochrony Szlaków Żeglarskich, zagospodarowania turystycznego Wielkich Jezior Mazurskich i kodeksu etycznego żeglarza. Redaktor kolumny harcerskiej w magazynie “Żagle”, autor wielu publikacji o tematyce żeglarskiej i popularnonaukowej w innych pismach i wydawnictwach. Autor książki “Vademecum Turysty Żeglarza”. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie i dyrektor Departamentu Szkolenia w Państwowej Agencji Atomistyki. Posiada m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP oraz odznaki „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, „Zasłużony Pracownik Morza”, „Zasłużony Działacz Turystyki”, „Zasłużony dla ZHP”, „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (1972-12-17). Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 16 grudnia 2003 r. odznaczony został medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. (Czł. Hon. PZŻ – 12 maja 2007 r)

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.