16 września 2015 roku zmarł Józef Żyła, u r. 2 marca 1937 r. w Katowicach. Z żeglarstwem związał się stosunkowo późno, w 1971 r., w wieku 34 lat po raz pierwszy wziął udział w rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W tym też roku został członkiem Klubu Sportów Wodnych „Hutnik” Pogoria i uzyskał pierwszy stopień żeglarski – sternika jachtowego. Od 1981 r. był jachtowym kapitanem żeglugi bałtyckiej /poźniej kapitanem jachtowym/ i kapitanem motorowodnym. Był członkiem – założycielem i członkiem honorowym Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach. Był współorganizatorem i uczestnikiem I Śląskiej Wyprawy Oceanicznej w rejon Morza Karaibskiego i na Kubę na jachcie s/y „Carbonia” /1977/, a w 1985 r. prowadził jacht s/y „Jan z Kolna” w drugim etapie /z Veracruz do Hawany/ wyprawy do Meksyku i na Kubę, zorganizowanej przez Żeglarski Klub Morski w Katowicach. Brał udział w 33 rejsach morskich, w tym w 24 jako kapitan, przepłynął łącznie prawie 30 tys. Mm. Od 1978 r. angażował się w działalność społeczną, pełniąc w Katowickim OZŻ kolejno funkcję przewodniczącego Komisji Wychowania i Propagandy, wiceprezesa ds. organizacyjnych /od 24 listopada 1977 r./ i prezesa Zarządu /26.11.1978 – 27.02.1993/. Za jego kadencji Katowicki Okręgowy Związek Żeglarski dorobił się własnej siedziby, zakupił i rozbudował Stanicę Żeglarską nad jeziorem Tajty, organizował w latach 1983-1985 coroczne rejsy „Balaton”, w których udział brało po kilkuset żeglarzy, zorganizował od 1982 r. /co dwa lata/ pięć Festiwali Filmów Żeglarskich, a od 1983 r. corocznie Przeglądy Piosenki Żeglarskiej „Tratwa”. Od 29 marca 1981 r. bez przerwy do 28 marca 2009 r. był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego, a w okresie od 29 marca 1981 r. do 23 marca 1985 r. i od 15 kwietnia 1989 r. /z krótką przerwą/ do 2003 r. pełnił funkcję członka Prezydium PZŻ, przewodniczącego Komisji Kultury i Etyki i Komisji Historii Żeglarstwa. Od 1989 r. do 2009 r. był przewodniczącym Komisji Odznaczeń PZŻ, a od 2009 r. jej sekretarzem. Przez wiele kadencji był członkiem Komisji Statutowej PZŻ. Od 1985 r. zapraszany był do udziału w jury Nagrody „Rejs Roku”. W listopadzie 2000 r. wydał książkę pt.: „Dzieje żeglarstwa na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim 1924 – 1999”, będącą pierwszą w miarę kompleksową monografią dziejów żeglarstwa w tym regionie i pierwszą tego typu pracą w żeglarstwie polskim. Był odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i organizacyjnymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski /1989/, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” /1981/, srebrną /1984/ i złotą /1989/ odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, honorową odznaką „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” /11.02.1983/ oraz medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego” /28.11.1998/. 24 marca 2001 r. XXXIX Sejmik PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego Polskiego Związku Żeglarskiego

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.