Marek Winiarczyk 25 kwietnia skończył 70 lat. Okrągły jubileusz to doskonała okazja do podsumowań. Pan Marek jest znanym animatorem imprez żeglarskich w Giżycku, organizatorem wielu imprez zeglarskich, inicjatorem powoiąnia Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych, pomysłodawcą warsztatów, festiwali i imprez integracyjnych dla osób dotkniętych niepełnosparawnością.

W 1967 roku rozpoczął studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i wstąpił do Warszawskiego Yacht Clubu ZSP, który był największym w Polsce międzyuczelnianym klubem żeglarskim. Zdobywał kolejne stopnie żeglarskie i zajmował się organizacją różnych imprez żeglarskich. Był kierownikiem wielu obozów i kursów szkoleniowych na stopnie żeglarskie i bojerowe, które odbywały się w Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej „Almatur” w Giżycku. Organizował także imprezy żeglarskie dla studentów poza granicami Polski. Następnie zaczął organizować i prowadzić szkoleniowe rejsy morskie dla Federacji Akademickich Yacht- Clubów. Był członkiem Komisji Dyscyplinarnej  Warszawskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i  wykładowcą oraz wizytatorem kursów szkoleniowych na stopnieDodaj nowy żeglarskie. Przez lata kierował ośrodkiem inicjując wiele imprez, prowadząc obozy żeglarskie i bojerowe.

Działalność Jubilata jest ściśle związana z Nagrodą Ptrzyjanzego Brzegu PTTK a MArek Winiarczyk stoi za czterema nagrodami uzyskanymi w latach 2007-201:.

  • W 2007 roku Almatur Giżycko otrzymał nagrodę za wieloletnie działanie na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych.
  • W 2014 roku Marek winiarczykl otrzymał nagrodę indywidualną za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz niepełnosprawnych – organizowanie szkoleń, rejsów i regat żeglarskich.
  • W 2015 roku Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnyc odebnrał nagrodę za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych.
  • W 2018 roku Mazurska Szkoła Żeglarstwa odebrała nagrodę za aktywizację żeglarzy starszego pokolenia poprzez organizację Mistrzostw Polski Seniorów 60+, której pomysłodawcą był pan Marek Winiarczyk.

Trzy lata temu  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Państwowym  Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosiło plebiscyt na Liderów 25-lecia – tych, których działania, pomysły i inicjatywy szczególnie przyczyniły się do rozwoju systemu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Polsce.

Kandydatów można było zgłaszać w 5 kategoriach: Dostępność, Edukacja, Sport, Pracodawca, Kultura.Wyboru Liderów dokonała Kapituła, złożona z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Złotą Dziesiątkę Liderów 25-lecia wyłonili internauci w drodze głosowania. Wyniki plebiscytu ogłoszono 26 września 2016 roku  na uroczystej Konferencji  w sali kolumnowej Sejmu oraz uroczystości w Teatrze Palladium w Warszawie.Zwycięzcą konkursu w kategorii Sport został Marek Winiarczyk.

Jubilatowi zyczymy wielu jeszcze lat aktywności żeglarskiej, pomysłów na kolejne imprezy, wspaniałych regat, wielu ciekawych imprez i spełnmienia nie tylko zeglarskich marzeń

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.