95 lat temu, 10 grudnia 1924 roku, w sądzie zarejestrowano, jako stowarzyszenie, Yacht Klub Polski pod przewodnictwem Antoniego Aleksandrowicza i z udziałem 24 innych  członków założycieli. To jeden z najstarszych w Polsce klubów żeglarskich, którego znaczenie trudno dziś przecenić. Wśród jego członków byli politycy, ministrowie, osoby publiczne, a także wielu znakomitych żeglarzy skupionych w sekcjach morskiej, śródlądowej, bojerowej. Dziś YKP to potęga, oprócz oddziałów rozsianych po całej Polsce ma jeszcze kilka klubów zagranicznych. Prowadzi aktywną działalność szkoleniową, regatową, promocyjną.

Yacht Klub Polski – kalendarium wydarzeń

1923      Antoni Aleksandrowicz rzucił pomysł powołania stowarzyszenia, które stawiałoby sobie jako cel budowę od podstaw oraz rozwój amatorskiego sportu żeglarskiego w Polsce. Myśl ta podchwycona przez kilku dawnych żeglarzy, członków działającego w Warszawie stowarzyszenia „Liga Morska i Rzeczna”, zaowocowała powstaniem Komitetu Organizacyjnego mającego na celu założenie Klubu Żeglarskiego.

Antoni Aleksandrowicz (z lewej) podczas regat na warszawskiej Wiśle.

1924      Luty. Powołano Komitet Organizacyjny w składzie: Antoni Aleksandrowicz, Witold Budkis, Zygmunt Grabowski, Konstanty Rakusa-Suszczewski oraz Julian Rummel. Przewodnictwo komitetu objął A. Aleksandrowicz, który opracował statut i zakres działania klubu.

1924      10 grudnia. Dokonano rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Yacht Klub Polski. Członkami założycielami było 25 osób.

1925      6 lutego. Zwołano pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Yacht Klubu Polski, na którym wybrano władze klubowe. Na pierwszego komandora klubu wybrano członka założyciela gen. Mariusza Zaruskiego, wicekomandorem został Antoni Aleksandrowicz, który opracował regulaminy klubowe: portowy, etykiety żeglarskiej oraz zaprojektował flagę, proporzec oraz znak pieczęci i ubiór klubowy.

1925      16 sierpnia. W Chojnicach odbyło się zebranie organizacyjne Polskiego Związku Żeglarskiego, do którego zgłosił swój akces Yacht Klub Polski, reprezentowany na tym spotkaniu przez wice komandora A. Aleksandrowicza. W trakcie tego zebrania wybrano zarząd P.Z.Ż. W Warszawie, na zebraniu organizacyjnym tego zarządu okazało się jednak, że zawiązany pośpiesznie w Tczewie-ze względu na konieczność udziału żeglarzy polskich w Olimpiadzie Paryskiej w dniu 11 maja 1924 r.-P.Z.Ż., jako organizacja pozbawiony był należytych podstaw formalno-prawnych. Z tego powodu powołano nową Komisję Organizacyjną. Przewodnictwo tej komisji objął Ludwik Szwykowski a opracowanie projektu statutu powierzono Antoniemu Aleksandrowiczowi. Dopiero w maju 1926 r. statut P.Z.Ż. został zarejestrowany, a jako jeden z czterech klubów członków założycieli Związku w akcie tym figuruje Yacht Klub Polski.

1925      28 czerwca. W Warszawie otwarto sezon żeglarski na własnej, tymczasowej i nieukończonej jeszcze, przystani zaprojektowanej przez Antoniego Aleksandrowicza. Przystań zlokalizowana była nieopodal Mostu Poniatowskiego po stronie praskiej. Przy pomostach zacumowano pięć łodzi żaglowych stanowiących własność członków klubu, a mianowicie: „Kubuś”, „Nautilus”, „Śmigła”, „Freya” i „Ariel”.

1925      Lipiec. W Gdyni-Oksywiu zorganizowano pierwszy kurs żeglarski dla młodzieży, na którym jednocześnie odbywała ona pierwszy rok szkolenia na kursie Morskiego Przysposobienia Wojskowego, zorganizowanego przez Marynarkę Wojenną.

  1. 13 listopada. Zainaugurowano cykl wykładów na zorganizowanym przez klub Kursie Wiedzy Żeglarskiej, dostępnym dla wszystkich żeglarzy.

1927      Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych reskryptem z dnia 26 lutego 1927 roku udzielił prawa Yacht Klubowi Polski na używanie bandery polskiej Marynarki Wojennej, z tym że w górnym lewym rogu białego pasa znajdować się ma nadto czerwony skośny krzyż z niebieską obwódką w białym polu, tzn. godło Yacht Klubu Polski.

1927      26 maja. Po raz pierwszy podniesiono banderę klubową. Na uroczystość przybył nowoobrany Prezydent R. P. prof. Ignacy Mościcki. Towarzyszyła mu eskorta honorowa statków motorowych Marynarki Wojennej, Policji i YKP.

1928      30 czerwca. na Walnym Zgromadzeniu Członków YKP w dniu 30 marca, ustąpił z komandorstwa gen. Mariusz Zaruski W uznaniu jego wielkich zasług dla klubu i żeglarstwa polskiego, Walne Zgromadzenie nadało mu, po raz pierwszy w dziejach klubu, dożywotni tytuł członka honorowego Yacht Klubu Polski. Następnie wybrano nowy zarząd: komandorem YKP został Marian Turski a wice komandorem-nadal A. Aleksandrowicz.

1928      Zarząd nabył na warunkach wieczystej dzierżawy od władz miasta teren pod budowę stałej siedziby i portu YKP w Warszawie. Teren ten położony na prawym brzegu Wisły przy ulicy Miedzeszyńskiej (wówczas nr 2), powyżej tzw. plaży Kozłowskiego, wybrany został jako najlepiej nadający się z punktu widzenia potrzeb żeglarskich i nawigacyjnych. Po zniwelowaniu i ogrodzeniu terenu przystąpiono przede wszystkim do budowy hangaru-pomieszczenia na zimowanie i remonty łodzi. Zarówno hangar jak i budynek klubowy były projektowane przez inż. arch. Ernesta Fryzendorfa, doświadczonego, starego żeglarza, członka zarządu YKP.

  1. 1 marca. powołał przewidziany statutem Oddział Morski z siedzibą w Gdyni. Do kierowania Oddziałem powołano Witolda Budkisa, jako p. o. kapitana oddziału, Wacława Listopada jako sekretarza i skarbnika oraz Wincentego Bartosiaka jako p. o. kapitana portu.

1930      27 kwietnia. Na Walnym Zgromadzeniu Członków YKP Komandorem Klubu został wybrany adwokat Wacław Szadurski. Funkcję wice-komandora sprawował ciągle Antoni Aleksandrowicz. Yacht Klub Polski liczył wtedy już 157 członków a jego flotylla składa się z trzech jachtów morskich i 29 jednostek śródlądowych.

1931      22 marca. Honorowym Członkiem YKP został prezydent Ignacy Mościcki.

1931      lipiec. Zorganizowano rajd żeglarski na trasie Augustów-Warszawa

1939      22 czerwca. W Warszawie zorganizowano IX-ty Zjazd Delegatów YKP z udziałem 44 delegatów. Yacht Klub Polski liczył w tym czasie pięć oddziałów, około 500 członków, 18 jachtów morskich i 69 jednostek śródlądowych.

 

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.