Kategoria

Bez kategorii

Kategoria

Uprawianie turystyki wodnej w czasach pandemii

Szanowni Państwo,

Centrum Turystyki Wodnej PTTK wystąpiło z pytaniem do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie dopuszczalności uprawiania turystyki wodnej w czasie pandemii. Odpowiedź na pytanie nadeszła jeszcze tego samego dnia, co warto podkreślić. Dziękujemy zatem pani Annie Moskwie, Podsekretarz Stanu w tym ministerstwie za rzeczową i niezwykle szybką odpowiedź.

„Śmiały” zabytek

28 marca 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał decyzję o wpisaniu jachtu „Śmiały” do rejestru zabytków.To pozwoliło ocalić zasłużony jacht, ponieważ wiele…