Kategoria

Bez kategorii

Kategoria

28 marca 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie wydał decyzję o wpisaniu jachtu „Śmiały” do rejestru zabytków.To pozwoliło ocalić zasłużony jacht, ponieważ wiele innych znanych jachtów, w tym bliźniaczy „Jurand” zostało albo sprzedanych albo też powędrowało na żyletki.