Kategoria

Bez kategorii

Kategoria

Rok Prasy Morskiej. „Polska Flota Narodowa”.

Czasopismo było owocem niezwykle wygórowanych ambicji generała Mariusza aruskiego, sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej. Po konflikcie z redakcją pisma „Flota Narodowa” będącym tytułem niezaleznym od struktur Komitetu Floty Narodowej i przegranym przez Generała procesie sądowym, ciało to zostało bez swojego organu, co uważano za wysoce niedogodne z punktu widzenia realizacji celów statutowych, czyli pozyskiwania środków na działalność i szeroko zakrojoną promocję tej działalności.

Historia. Narodziny PZŻ

Bezpośrednią przyczyną powołania do życia Wszechpolskiego Związku Towarzystw i Klubów Żeglarskich, jak wówczas określano PZŻ, była konieczność wysłania ekipy żeglarskiej na zbliżające się Igrzyska…