Kategoria

NPB

Kategoria

7 lat Ekomariny Mikołajki

Przypominamy dziś kolejnego laureata Nagrody Przyjaznego Brzegu. Obiekt uhonowrowano za 2001 rok, mnożna powiedzieć, że nagroda trafiła w dobre ręce skoro jest to miejsce trzymające wysoki poziom i bardzo wśród wodniakó popularne.