Kategoria

NPB

Kategoria

Nagrody Przyjaznego Brzegu wręczone

W tym roku ceremonia wręczenia nagród miała szczególną oprawę, ponieważ była to już XV edycja konkursu. Tak długa perspektywa pozwala na dokonanie oceny, że konkurs jest nie tylko potrzebny, ale że przyniósł znakomite efekty popularyzując najważniejsze dokonania w dziele poprawy jakości polskich szlaków wodnych.