Kategoria

Prawo dla wodniaków

Kategoria

Zmiany w Prawie wodnym

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uwzględniło wspólną petycję środowiska żeglarskiego: Polskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, PTTK, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster, Ligi Morskiej i Rzecznej oraz innych organizacji wodniackich w sprawie treści ustawy Prawo Wodne we fragmencie dotyczącym obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. To ważna informacja dla wszystkich organizatorów regat i klubów żeglarskich prowadzących szkolenia. 

Porady. Prawo drogi

Poniższe zasady regulują ruch na wodzie w sytuacjach kolizyjnych. Generalnie przyjęto nadrzędną regułę mówiąca o tym, że pierwszeństwo mają te jachty, którym trudniej jest…