Kategoria

Prawo dla wodniaków

Kategoria

Zmiany w Prawie wodnym

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uwzględniło wspólną petycję środowiska żeglarskiego: Polskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, PTTK, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster, Ligi Morskiej i…

Porady. Prawo drogi

Poniższe zasady regulują ruch na wodzie w sytuacjach kolizyjnych. Generalnie przyjęto nadrzędną regułę mówiąca o tym, że pierwszeństwo mają te jachty, którym trudniej jest…