Kategoria

Prawo dla wodniaków

Kategoria

Czy można wychodzić na brzeg w dowolnym miejscu?

Szanowni Państwo,

prezentujemy stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Usług Wodnych Wód Polskich, panią Małgorzatę Moś, Pełnomocnika Prezesa Wód Polskich ds Innowacji i Turystyki Wodnej, pana Marcina Białka oraz przez panią Hannę Gocławską, radcę prawną w sprawie możliwości cumowania, rozpalania ognisk i biwakowania w pasie 1,5 metra lądu. Poniższa interpretacja powstała na wniosek Zespołu ds. promocji turystyki wodnej przy Prezesie PGW Wody Polskie.

Zmiany w Prawie wodnym

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uwzględniło wspólną petycję środowiska żeglarskiego: Polskiego Związku Żeglarskiego, Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych, PTTK, Stowarzyszenia Żeglarskiego Samoster, Ligi Morskiej i…

Porady. Prawo drogi

Poniższe zasady regulują ruch na wodzie w sytuacjach kolizyjnych. Generalnie przyjęto nadrzędną regułę mówiąca o tym, że pierwszeństwo mają te jachty, którym trudniej jest…