1 maja 1945 roku niemiecka załoga 3-masztowego barku „Gorch Fock” zatopiła statek w obliczu zakończenia działań wojennych. Zbudowany został w Niemczech w Hamburgu i wszedł do służby 3 maja 1933 roku jako żaglowiec szkolny niemieckiej marynarki wojennej Kriegsmarine. Do wybuchu wojny odbywał regularne rejsy szkoleniowe z młodymi kadetami. Tuż przed zakończeniem wojny, w obliczu zdobycia Stralsundu przez wojska radzieckie, został zatopiony przez własną załogę.

Podniesiony, został przekazany marynarce ZSRR jako zdobycz wojenna i otrzymał nazwę „Towariszcz”. Po remoncie zwiększono mu powierzchnię żagli do 1900 m² i zainstalowano silnik większej mocy (520 KM). W 1951 ponownie wszedł do służby jako żaglowiec szkolny, jego portem macierzystym była Odessa. „Towariszcz” uczestniczył w licznych regatach wielkich żaglowców. W roku 1974 statek uczestniczył w pierwszej „Operacji Żagiel”, której jednym z portów etapowych była Gdynia. Odniósł wtedy zwycięstwo w regatach. Po rozpadzie ZSRR do 1993 „Towariszcz” pływał pod banderą handlową Ukrainy, jego portem macierzystym był Chersoń nad Dnieprem. Ponieważ stan żaglowca się pogarszał, nieremontowany z braku funduszy, w 1995 popłynął do Anglii (Newcastle upon Tyne), gdzie miał być wyremontowany z prywatnych funduszy. Z powodów finansowych, nie został jednak poddany renowacji, ale w 1999 roku przepłynął do Niemiec, do Wilhelmshaven, gdzie został zakupiony przez stowarzyszenie Tall-Ship Friends Deutschland. W 2003 został przetransportowany do Stralsundu, który stał się jego portem macierzystym, a 29 listopada 2003 żaglowiec ponownie został przemianowany na „Gorch Fock”. Aktualnie jest statkiem-muzeum, aczkolwiek zbierane są fundusze w celu doprowadzenia go do zdolności do pływania. Trzy podobnego typu, lecz nieco większe jednostki, zbudowane w Hamburgu w latach 1935-1938 również pływają do dziś: „Eagle”, ex „Horst Wessel”, „Sagres III”, ex „Albert Leo Schlageter”) i „Mircea”. W 1958 roku na podstawie oryginalnych planów zbudowano w Hamburgu replikę żaglowca, statek „Gorch Fock II”, który żegluje do dzisiaj.

MAS

Fot. Marek Słodownik

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.