20 lat temu, 30 listopada 1999 roku, zmarł w Sopocie Juliusz Sieradzki. Urodzony w 1912 r. we Lwowie. Po ukończeniu gimnazjum przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął studia na Politechnice. Od młodych lat był czynnym sportowcem, koncentrując się szczególnie na żeglarstwie. Budował jachty mieczowe i brał udział w regatach na Wiśle. Przed wojną był członkiem YKP w Warszawie i OM Yacht Klubu Polskiego w Gdyni.

Załoga jachtu „Danuta”, Juliusz Sieradzki pierwszy z lewej.

W 1936 r. wszedł w skład reprezentacyjnej polskiej załogi jachtu Danuta, startującego w klasie „R-6” w Kilonii w ramach Olimpiady (Polacy zajęli XI miejsce w klasie).

Dziesiątka zaprojektowana i zbudowana przez Juliusza Sieradzkiego.

Także przed wojną zaprojektował kilka jachtów, były to mieczówki o powierzchni żagla 5, 10 i 12 m2, jacht kabinowy Farys, a także kilka większych mieczówek do 8 m długości. Zajmował się również sportem bojerowym, w 1938 r. startował w Lodowych Mistrzostwach Europy w Tallinie w klasie „Monotyp XV”.

Projekt jachtu Amazonka.
„Farys” (na drugim planie), kabinowa konstrukcja Juliusza Sieradzkiego.

W czasie wojny wybudował kilka egzemplarzy 5-metrowego jachtu klasy Pionier, a następnie, w 1942 roku,  zaprojektował i zbudował jacht Omega, najpopularniejsza polską konstrukcję jachtową, która po wojnie była w Polsce przez długie lata podstawowym sprzętem do szkolenia żeglarskiego.

Rysunek jachtu Pionier Juliusza Sieradzkiego.
Przepisy pomiaroiwe klasy Omega z odręcznymi poprawkami projektanta.
Rysunek jachtu Omega w wersji z laminatu szklanego.
Wspólczesne Omegi wykonane z laminatów poliestrowo-szklanych.
Plakietka pomiarowa jachtu klasy Omega.
Współczesna sportowa Omega.

Po wojnie zbudował min. jachty” IX Fala” i „Obieżyświat”; był też konstruktorem katamaranów Expressik, Expressino 595 oraz Expressiono 666.  Po wojnie osiadł w Sopocie. W latach 1945 – 1946 kierował gdyńskim Centralnym Ośrodkiem Morskim LM, następnie działał w „Gryfie”, YKP oraz we „Fregacie”, której był współzałożycielem. Doskonały żaglomistrz, min. poprawił dakronowe żagle uszyte przez brytyjską firmę „Hood” dla „Polarisa”.

Trzykrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski w Bojerowych Mistrzostwach Polski (w  latch 1952, 1953, 1955) oraz tytuł I Mistrza Polski w klasie „Finn” (1953 r.). W 1954 r. otrzymał tytuł „Mistrza Sportu”, a w 1958 r. odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, trener żeglarstwa.

Dyplom przyznany Juliuszowi Sieradzkiemu przez Polski Związek Żeglarski.
Dyplom Nagrody Rejs Roku z 1998 roku.

Autor książek – poradników: „Konserwacja i utrzymanie sprzętu sportowo-wodnego” oraz „Amatorskie budownictwo sprzętu żeglarskiego” (1953). W 1995 r. PZŻ nadał mu godność Członka Honorowego PZŻ.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.