1 kwietnia 1934 roku  w życie wchodzą przepisy o ruchu na Wiśle. W ich myśl ograniczono prędkość łodzi motorowych do 30 km/h, a prędkość łodzi z prądem do 12 km/h, a pod prąd do 8 km/h.

Prasa międzywojenna entuzjastycznie odnioosła się do tego pomysłu. Podkreślano, że po latach bałaganu i powszechnie panującej samowolki wreszcie władze zabrały się do uregulowania tej palącej kwestii. Oczekiwano, że nowe regulacje przyniosą speltakularną oprawę w zakresie bezpiueczeństwa i uregulują najważniejsze problemy związane z żeglugą. Niestety, choć proponowane zmiany uznano za słuszne, to problem leżał w respektowaniu nowych uregulowań.

„(…) bezwzględny zakaz wynajmu łodzi dzieciom do lat 16-tu, osobom „podgazowanym” lub nienormalnym i tym wszystkim, którzy nie wykażą się dowodem umiejętności używania sprzętu wodnego, legitymację policyjną lub zaświadczeniem klubowem”

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.