15 października 1952 roku wszedł w życie nowy regulamin stopni żeglarskich. Znowelizowany regulamin stopni żeglarskich zwiększył liczbę stopni żeglarskich do pięciu, a lodowych do dwóch. Regulamin zmienił poprzedni, uchwalony 1 maja 1951 r. Z nazw stopni usunięto słowo „jachtowy”, a wprowadzono stopnie żeglarz, sternik II i I klasy oraz kapitan II i I klasy. Należy pamiętać, że był to okres stalinizmu, licznych barier biurokratycznych stawianych żeglarstwu, a także czas likwidacji Polskiego Związku Żeglarskiego. Model żeglarstwa w ówczesnej Polsce wzorowano na rozwiązaniu radzieckim, dlatego też żeglarze mieli swoją centralę w postaci Sekcji Żeglarskiej GKKF. Zmieniony system został wprowadzony po zaledwie półtorarocznym okresie obowiązywania poprzedniego, datowanego na styczeń 1951 roku.

W myśl zapisów, samodzielność w prowadzeniu jacht ów zyskiwał sternik III klasy, który mógł prowadzić jachty do 15 m kw. Żagla, ale tylko na akwenach ustalonych przez Sekcje Żeglarstwa Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej. Żeglowanie na innych akwenach wymuszało konieczność obecności na jachcie sternika wyższej, II klasy. Także dopiero sternik klasy II nabywał prawo do startów we wszystkich regatach śródlądowych i prawo do ubiegania się o stopień instruktora żeglarstwa.

Sternik klasy I mógł prowadzić jachty do 60 m kw. ale tylko po wodach osłoniętych, czego skrupulatnie wówczas pilnowano znacznie ograniczając możliwość żeglowania po morzu. Mógł także pełnić funkcje oficerskie na jachtach do 150 m kw oraz ubiegać się o stopień instruktorski.

Pozostawały jeszcze dwa stopnie kapitańskie. II upoważniał do prowadzenia jachtu do 150 m kw.  żagla w rejsach po Morzu Bałtyckim – z wyłączeniem Sundu, Bełtów oraz Zatoki Botnickiej i pełnienia funkcji oficerskich bez ograniczeń. Klasa I kapitana to możliwość prowadzenia jachtów bez ograniczeń, choć ograniczeń formalnych, jak wspomniano, nie brakowało.

Omawiany system stopni funkcjonował przez 5 lat, nowy regulamin opracowano w 1956 roku na fali popaździernikowej odwilży, ale w życie wszedł rok później.

MAS

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.