16 listopada był szczególnym dniem dla Szkoły Podstawowej nr 53 z warszawskiego Marymontu. To placówka nosząca imię generała Mariusza Zaruskiego, miejsce szczególne na edukacyjnej mapie Warszawy.

W szkole od lat kultywuje się pamięć o patronie, zorganizowano Izbę Pamięci, w której zgromadzono wiele cennych pamiątek, utrzymuje się kontakt z postaciami związanymi z ruchem żeglarskim i osobą Generała, organizuje wiele imprez oprawionych elementami ceremoniału morskiego, a także zaprasza do udziału znane postaci kultury i nauki. Jak sprawnie działa na tym polu szkoła wystarczy dodać, że autorami hymnu szkolnego są panowie Wojciech Młynarski (słowa) i Włodzimierz Korcz (muzyka).

W listopadowe przedpołudnie szkoła ponownie nawiązała do swych tradycji. Obchodzono uroczyście 100-lecia szkoły na Marymoncie, której kontynuatorką jest właśnie placówka przy ulicy Rudzkiej, 50-lecia funkcjonowania szkoły w obecnym budynku oraz 35-lecia nadania jej imienia Mariusza Zaruskiego. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli Kuratorium, działaczy ZNP i nauczycielskiej Solidarności, władz dzielnicy oraz emerytowanych nauczycieli. Stronę żeglarską reprezentowali panowie Stefan Heinrich, chrześniak Generała, żeglarz, narciarz i taternik, a także Janusz Marek Taber, komador Yacht Klubu Polski.

W części oficjalnej, podczas której głos zabierali oficjele, podkreślano tradycję szkoły, ale także zaangażowanie grona pedagogów w dziele utrwalania pamięci o patronie szkoły. Wskazywano na elementy oryginalnego ceremoniału, przywoływano także program edukacyjny opracowany przez dyrektora placówki, pana Jacka Grzybowskiego. Sam dyrektor wskazał natomiast na grono byłych już pracowników szkoły, nauczycieli z wielką pasją, bez których obecne dokonania nie byłyby zwyczajnie możliwe.

W części artystycznej młodzież zaprezentowała program nawiązujący do tradycji szkoły. Były więc piosenki i pieśni morskie, pokazy gimnastyczne oraz wspólne śpiewanie. Uwagę zwracał wysoki poziom prezentowanych pokazów i brak tremy młodych wykonawców. Wszystko udało się znakomicie, a goście byli pod wrażeniem kunsztu wykonawców i ogromu pracy, jaką w przygotowanie uroczystości włożyli nauczyciele.

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.