Międzynarodowy spływ Wisłą „Vistuliada 2019”
Niemal 500 km środkową i dolną Wisłą w 3 etapach:
– Warszawa – Włocławek (ok. 160 km)
– Włocławek – Tczew (ok. 240 km)
– Tczew – Gdańsk (ok. 70 km)

IV edycja imprezy służyć będzie zarówno popularyzacji aktywnej turystyki, jak i przyrody oraz dziedzictwa kulturowego nadwiślańskich miejscowości. Płynąc Królową Polskich Rzek zobaczymy dziesiątki zabytków i wiele miejscowych atrakcji, spotkamy ciekawych ludzi, weźmiemy udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, spróbujemy specjałów regionalnych kuchni, poznamy dawne tradycje i zwyczaje.

Do udziału w spływie zapraszamy doświadczonych kajakarzy, wioślarzy i kanadyjkarzy.
Możliwe jest uczestnictwo w całej imprezie lub dowolnym jej etapie.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie www.vistuliada.pl

Regulamin spływu:

1. Vistuliada jest międzynarodowym spływem kajakarzy i wioślarzy, którego uczestnicy płyną z całym swoim wyposażeniem w kajaku.

2. Celem Vistuliady jest popularyzacja aktywnej turystyki oraz bogactwa naturalnego i dziedzictwa kulturowego terenów, przez które wiedzie jej trasa. Założeniem spływu jest promowanie idei ochrony wód, przyrody i środowiska oraz postaw uczynności, wzajemnego szacunku i tolerancji.

3. Organizator nie zapewnia sprzętu pływającego, transportu, pełnego wyżywienia ani noclegów (poza zapewnieniem pola biwakowego). Każdy uczestnik musi być samodzielny i samowystarczalny. Wniesiona opłata pokrywa koszt organizacji, biwaków, pamiątek spływowych oraz kolacji kończącej każdy etap spływu.

4. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

5. Uczestnictwo odbywa się na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt. Organizator nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu uczestników i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.

6. Trasa spływu jest określona z góry przez organizatora. W trakcie pokonywania kolejnych odcinków spływowi na wodzie nie towarzyszy przewodnik ani pilot.

7. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się zarządzeniom organizatorów spływu. Uczestnictwo w odprawach jest obowiązkowe.

8. Organizator spływu ma prawo wykluczenia uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków regulaminu.

9. Uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych oraz posiadają w kajaku apteczkę pierwszej pomocy i sprzęt do doraźnej naprawy kajaka. Kajak musi być wyposażony w rozwiązania uniemożliwiające jego zatopienie

10. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie warunków uczestnictwa. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 18.00. Między godz. 22.00 a 6.00 rano obowiązuje cisza nocna.

11. Uczestnicy, którzy wyjątkowo chcą pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, muszą wcześniej poinformować o tym organizatora spływu. Podczas tej nieobecności osoby te są automatycznie wyłączone z Vistuliady.

12. Uczestnik potwierdza niniejszym, że:
• jest w stanie przepłynąć odcinki długości do 50 km dziennie, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych,
• jest fizycznie zdrowy i gotowy psychicznie aby, dokładając wszelkich starań, poradzić sobie w każdych warunkach,
• posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne na cały czas trwania podróży, uwzględniające pokrycie kosztów przewozu do kraju w przypadku obcokrajowców. Odpowiednie dokumenty z tym związane należy posiadać przy sobie;
• posiada elementarne umiejętności udzielania pierwszej pomocy i umiejętność pływania,
• będzie przestrzegać przepisów obowiązujących na wodzie, stosować się do sygnałów nawigacyjnych oraz zarządzeń władz portowych
• będzie przestrzegał zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie płynięcia

13. Uczestnik, który nie stawi się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, jest zobowiązany do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) organizatora o swojej nieobecności najpóźniej do godz. 18.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestnik ponosi wszystkie koszty takiej operacji.

14. Z chwilą zgłoszenia na spływ uczestnik akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.