Organizatorem konkursu o tytuł „ŻEGLARSKA RODZINA” jest Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.

 Konkurs ma na celu popularyzację rodzinnego żeglarstwa turystycznego w rejsach żeglarskich    trwających, co najmniej 24 godziny, poznawanie i propagowanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych oraz promowanie ceremoniału, etykiety oraz wartości i tradycji żeglarskich.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,  a odbywa się na podstawie zgłoszenia Rodziny dokonanego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Ważne jest dopełnienie pewnych nieskomplikowanych procedur związanych z dołączeniem do konkursu. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który musi zawierać podstawowe dane personalne rodzinnej załogi oraz ich kwalifikacje żeglarskie.

W zdobywaniu tytułu „ŻEGLARSKA RODZINA” mogą brać udział rodziny bez względu na przynależność organizacyjną, jednak w rejsie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa pokolenia Rodziny, rodziny trzypokoleniowe uzyskają przy ocenie dodatkowe punkty.

Warunkiem nominowania do tytułu „ŻEGLARSKA RODZINA” jest przedstawienie przez sternika jachtu wypełnionego zgodnie z Regulaminem Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK, Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego, w którym zapisy dotyczące przebiegu rejsu rodzinnego stanowić będą osobną pozycją, potwierdzoną przez Referat Weryfikacyjny ŻOT.

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK przyznaje tytuł Rodzinie, która uzyskała najwięcej punktów, a Punty zdobywa się za posiadanie odznak ŻOT, im wyższa odznaka, tym więcej punktów można otrzymać. Jeśli nie mają Państwo jeszcze ŻOT, nie szkodzi, punktowane jest także samo jej zdobywanie. Szczególnie premiowane jest żeglowanie ropdzin trzypokoleniowych, może to być dziadek, dzieci i wnuki, czy też inna rodzinna konfiguracja, ważne jest, aby na jednym pokładzie spotkały się trzy pokolenia żeglującej rodziny.

W konkursie biorą udział Rodziny, które prześlą rekomendowany formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 31 października danego roku, na adres: Komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK, Warszawa ul. Senatorska 11 lub pocztą elektroniczną na adres ctw@pttk.pl, z dopiskiem „Żeglarska Rodzina”

Zapraszamy do udziału w konkursie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w linku:

Regulamin Żeglarska Rodzina +zgłoszenie +RODO

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.