Szanowni Państwo,

Z przyjemnością podajemy wyniki III rundy konkursu Król Wiedzy Żeglarskiej 2020. Pytania okazały się bardzo trudne, żaden z 86 uczestników nie zdołał odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania, nagrody ufundowane przez sponsora tej rundy, wydawnictwo Alma-Press, przechodzą zatem na kolejną rundę. Dwóch uczestników odpowiedziało na 4 pytania, to państwo Iwona i Marek Tarczyńscy oraz pan Wojciech Spychalski.

Poprawne odpowiedzi na pytania Rundy 3:

  • Proszę podać dwa ważne akweny szkoleniowe na kresach RP, które po wojnie znalazły się poza granicami Polski.
  • Jezioro Narocz, Jezioro Troki, Dryświaty na Pojezierzu Brasławskim, Pina i Prypeć w okolicach Pińska, Wilia w okolicy Wilna.
  • Proszę podać imię i nazwisko polskiego żeglarza regatowego i działacza żeglarskiego, który zginął w obozie jenieckim w Ostaszkowie.
  • Franciszek Trzepałko, współzałożyciel Oficerskiego Yacht Klubu, sekretarz wielu przedwojennych Sejmików PZŻ, działacz żeglarski, ale także żeglarz regatowy; zajął min 3 miejsce w I Regaty Wszechpolskie o Mistrzostwo Rzeczypospolitej. Startował także w kilku edycjach regat Warszawa-Modlin, między innymi w ich pierwszej edycji w 1928 roku. Regularnie startował także w regatach klasowych na Wiśle w Warszawie. Po wybuchu wojny został aresztowany i osadzony w obozie. 28 IX 1939 r. trafił pod Lublinem do niewoli sowieckiej i osadzony został w obozie w Starobielsku. Stamtąd, w ramach zagłady jeńców polskich, przewieziony do UNKWD w Charkowie i tam zamordowany. Pochowany w lesoparku Piatichatki. To dziś polski cmentarz wojenny w Charkowie.

Część dostępnych wcześniej źródeł wskazywała na Ostaszków jako miejsce pobytu kapitana Trzepałko, część na Starobielsk. Ostatnie badania wskazują jednak na Starobielsk, co potwierdzili państwo Iwona i Marek Tarczyński, jedni z uczestników naszego konkursu. Państwu Tarczyńskim dziękujemy za uzupełnienia i wyjaśnienie wątpliwości.

  • Kto był przedwojennym patronem Domu Żeglarza w Basenie Mariusza Zaruskiego w Gdyni? Basen jachtowy pierwotnie nosił imię Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych, planowano także, że Dom Żeglarza także będzie nosił jego imię. Wskutek apelu środowiska żeglarskiego zmieniono jednak patrona basenu i został nim Mariusz Zaruski, a sam Dom Żeglarza nie doczekał nadania imienia, ponieważ do wybuchu wojny nie został ukończony.
  • Jak nazywał się pierwszy polski żeglarz, który trzykrotnie startował w międzynarodowych regatach przez Atlantyk?

Kazimierz „Kuba” Jaworski, startował w 1976 i 1980 roku w regatach OSTAR, a w 1977 roku popłynął w pierwszej edycji regat Mini Transat.

  • Jak nazywał się jedyny jacht w prawie 170-letniej historii regat America’s Cup, który podczas regat zatonął?
  • W 1995 roku jacht „OneAustralia” dowodzony przez Johna Bertranda przełamał się wpół i po niespełna 2,5 minuty zatonął podczas wyścigu. Ciekawostką jest, że w tamtych regatach zwyciężył zespół Team New Zealand, który wygrał ponad 30 wyścigów, a w całych regatach przegrał tylko raz, właśnie z Bertrandem i pechową „OneAustralia” we wcześniej fazie rywalizacji.
Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.