Szanowni Państwo,

Cieszymy się, że pomysł konkursu znalazł tak szerokie poparcie wśród Państwa; napłynęło aż 126 odpowiedzi. Niestety, większość z nich była niekompletna, widać pytania były zbyt trudne. Obiecujemy, że w kolejnych edycjach będą łatwiejsze. Wśród odpowiedzi znaleźliśmy trzy osoby, które poprawnie odpowiedziały na wszystkie pytania: panowie Andrzej Zakrzewski, Marek Winiarczyk i Tomasz Kowalczyk. Na cztery pytania odpowiedzieli: państwo Iwona i Marek Tarczyńscy oraz panowie Wojciech Spychalski i Piotr Pęcherski.

Poprawne odpowiedzi na pytania Rundy 1.:

 1. Proszę wymienić co najmniej 3 polskie miasta, w których znajdują się pomniki lub obeliski poświęcone Mariuszowi Zaruskiemu.

Pomniki Mariusza Zaruskiego znajdują się w Gdyni i Pucku, obelisk w Łodzi, w parku imienia Zaruskiego.

 • Najbardziej znanym pomnikiem Generała jest jego gdyńskie upamiętnienie projektu Zdzisława Kosedy, które stoi w basenie żeglarskim jego imienia od 1984 toku. Pomnik miał ponowne odsłonięcie w 2012 roku po przesunięciu i dodaniu elementów małej architektury.
 • Pucki pomnik jest dziełem gdańskiego artysty rzeźbiarza Stanisława Szwechowicza. Został odsłonięty 16 kwietnia 2014 i przedstawia siedzącego Mariusza Zaruskiego w mundurze kapitana żeglugi wielkiej, naturalnego wzrostu.
 • Obelisk poświęcony Zaruskiemu w Łodzi , w parku jego imienia, powstał w 1998 roku. Sam park powstał w 1954 roku i przez lata nosił imię Janka Krasickiego. W związku z procesem dekomunizacji nazw miejskich, rozpoczętym od 1990 przez Radę Miejską Łodzi, nazwę tę anulowano w 1991 roku. Przez ponad trzy lata park nie posiadał żadnej nazwy, aż w maju 1994 roku Rada Miasta nazwała go imieniem Generała Mariusza Zaruskiego.
 • Przed wojną w Warszawie projektowało swoje łodzie żaglowe aż czterech znanych konstruktorów jachtowych. Proszę wymienić ich imiona i nazwiska.
 • Antoni Aleksandrowicz, który zaprojektował klasy metryczne V, S, L, E, C i stworzył podwaliny pod regaty klasowe.
 • Juliusz Sieradzki, który zaprojektował jacht klasy V, który był na tyle lepszy od pierwowzoru Aleksandrowicza, że PZŻ zdecydował przemianować go na klasę F. Spod jego ręki wyszedł też jacht klasy L, także rozwinięcie projektu Aleksandrowicza, a także kabinowy, 8-metrowy, „Farys”. Po wojnie osiadł w Trójmieście.
 • Mieczysław Pluciński, spod ręki którego wyszły kajaki, kajaki z żaglem oraz jachty klasy P, w tym najsłynniejszy P-7. Po wojnie osiadł w Trójmieście.
 • Tadeusz Sołtyk, który zaprojektował jacht klasy C „Kumka”, a w kolejnych latach następne „Kumki” w tym „Kumka IV” pierwszy w historii stalowy  kadłub spawany.
 • Kto był projektantem pierwszego polskiego hauseboata i jak nazywała się ta jednostka?

Pierwszy polski hauseboat został zaprojektowany w połowie lat.70. XX w., a autorem projektu był Henryk Jaszczewski. Jednostka nazywała się Mak 707 M. Kiedy powstawał projekt, jego twórca nie używał nazwy hauseboat, która w Polsce pojawiła się dopiero pod koniec lat 80. Stefan Wysocki w książeczce „Rodzina Maków” określił go jako dom na wodzie. W książeczce jego autorstwa „Rodzina Maków” można znaleźć opis tej jednostki (str. 39)

 • Proszę podać tytuł i nazwisko autora pierwszego polskiego podręcznika żeglarskiego.

Pierwszym podręcznikiem żeglarskim wydanym w przedwojennej Polsce był „Krótki podręcznik żeglarski” pióra Ludwika Szwykowskiego, wydany w Warszawie w 1929 roku. Po przeredagowaniu i uzupełnieniu ta publikacja została ponownie wydana w 1933 roku pod tytułem „Żeglarz śródlądowy”.

 • Proszę wymienić nazwy jachtów słynnej serii stuczterdziestek zbudowanych w Gdańsku na przełomie lat 50. i 60.
 • „Joseph Conrad”, prototyp serii, przez lata eksploatowany przez AZS, najsłynniejszy rejs to udział w Tall Ships Australia ’88, dziś stoi w Gdańsku.
 • „Dar Opola” znany głównie z „Wyprawy Koral”, czyli rejsu naukowo-badawczego na Morze Czerwone. Dziś żegluje pod banderą duńską jako
 • „Otago” dał się poznać przede wszystkim z udziału w pierwszej edycji regat Whitbread Race w latach 1973/1974, kiedy to żeglował pod dowództwem Zdzisława Pieńkawy. W 1976 roku jacht zatonął na Wyspie Niedźwiedziej.
 • „Jan z Kolna” zasłynął rejsem na Spitsbergen, za który kapitan Wojciech Wierzbicki został uhonorowany nagrodą „Rejs Roku”, a następnie wziął udział w wyprawie do Australii w latach 1987/1988. W czasie powrotu jacht utknął na Morzu Śródziemnym, a informacje na temat dalszych losów sprzeczne. Według niektórych, jacht został zlicytowany w Jugosławii po przedłużającym się postoju, inne głosy mówią o kolizji i nie opłacalnym remoncie.
 • „Śmiały” to chyba najbardziej znany z całej serii, zasłynął rejsem dookoła Ameryki południowej w latach 1965/1966 pod dowództwem Bolesława Kowalskiego. Przez lata eksploatowany był przez COŻ Trzebież, został w ostatnich latach wpisany do rejestru zabytków i przejęty przez fundację zajmującą się restauracją starych jachtów.
 • „Jurand” przez lata pływał w barwach COŻ Trzebież i przez jego pokład przewinęły się tysiące żeglarzy zdobywających staż morski.  Najdłuższy rejs jachtu to wyprawa na Orkady. Kadłub został zezłomowany w 2019 roku.
 1. W którym roku zorganizowano po raz pierwszy Mazurską Operację Żagiel?
  1. Jak nazywa się jedyna śluza mazurska w całości zaprojektowana i zbudowana przez polskich inżynierów?
  1. Jak nazywał się pierwszy jacht zaprojektowany przez Andrzeja Skrzata?
  1. Jak nazywał się polski jacht, który jako pierwszy opłynął świat dwukrotnie?
  1. Proszę podać imię i nazwisko polskiej żeglarki, która pierwsza opłynęła pod żaglami świat dookoła.
Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.