Maj to okres ważnych rocznic w życiu Giżycka. Każdy żeglarz zna to miasto, bywa tutaj choćby przejazdem. Dziś Giżycko zmienia swoje oblicze, ale nie stroni od historii, a ta sięga bardzo już zamierzchłych czasów.
Już 15 maja 1612 roku elektor brandenburski i regent Księstwa Pruskiego – Jan Zygmunt von Hohenzollern nadał, w imieniu chorego umysłowo księcia pruskiego Albrechta Fryderyka von Hohenzollerna, prawa miejskie od nazwy pobliskiego zamku Loetzen osadzie nad jeziorem Niegocin. Współcześnie miasto to nazywa się Giżycko.
Kilka dni później, 27 maja 1612 roku, miastu Giżycko nadano uroczyście pieczęć miejską przedstawiającą trzy leszcze na niebieskim tle tarczy. Przez stulecia był to oficjalny symbol miasta stając się jego herbem, a słynne leszcze znane są po dziś dzień.
16 maja 1890 roku z inicjatywy Ernsta Rakowskiego – dyrektora banku w Letzen (obecnie Giżycko) zostało powołane do życia Towarzystwo na rzecz Ułatwienia Ruchu Pasażerskiego po Jeziorach Mazurskich. Wkrótce też sprowadzono z Berlina statek pasażerski „Berta”, który po Mazurach pływał pod nazwą „Masovia”.

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.