Centrum Turystyki Wodnej PTTK zostało uhonorowane medalem 60-lecia Magazynu „Żagle”. W uzasadnieniu podano, że medal przyznano za długoletnią współpracę na rzecz upowszechniania żeglarstwa i turystyki wodnej.Awers i rewers pamiątkowego medalu 60-lecia „Żagli”.

CTW miało zostać uhonorowane tym niezwykłym wyróżnieniem podczas marcowych targów Wiatr i Woda, jednak odwołanie imprezy z powodu koronawirusa i nagłe zamknięcie „Żagli” uniemożliwiło uroczyste przekazanie pamiątkowego medalu. Mimo to udało się, dzięki staraniom Waldemara Heflicha, ostatniego redaktora naczelnego pisma o 60-letniej tradycji medal trafił na ręce dyrektora CTW, Wojtka Skóry.

Korzystając z okazji, dyrektor CTW powiedział, że medal stanowi dla całego środowiska wodniackiego naszej organizacji dowód życzliwości redakcji i docenienie wieloletnich starań na rzecz rosnącej rzeszy polskich wodniaków.

Wojtek Skóra był od lat współpracownikiem pisma, publikował w nim teksty poświęcone turystyce wodnej. Podczas spotkania redaktor naczelny „Żagli” przekazał także CTW ostatni numer pisma z autografem redaktora naczelnego. Obydwie pamiątki zostały wyeksponowane w siedzibie CTW przy ulicy Kasprowicxza na warszawskich Bielanach.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.