W najbliższy weekend w Giżycku odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorów 60+ w żeglarstwie. Zawodnicy ścigać się będą na jachtach klasy Sasanka 620, a miejsce imprezy, rozgrywanej już po raz czwarty, będzie ośrodek Sail-Mazury. Poniżej prezentujemy regulamin regat. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.msz.org.pl

REGULAMIN
IV ŻEGLARSKICH MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW 60+

ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA (www.msz.org.pl)
Współorganizatorzy: Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych (www.pzzn.pl) ;
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej (www.sail-mazury.pl).

1. Do startu w regatach uprawnione są osoby, które w 2017 roku ukończyły 60 lat i starsi.
2. Załoga liczy 3 osoby. Sternik każdej z załóg musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego
3. Regaty zostaną rozegrane w dniach 15 – 17 września 2017 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
4. Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
5. Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko
6. Regaty zostaną rozegrane, na jachtach kabinowych Sasanka dostarczonych przez organizatora regat. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu załóg – 20 jachtów. W takim przypadku o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie do dnia 20 sierpnia 2017 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
8. Każdy zawodnik obowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia.
9. Każdy zawodnik ubezpiecza się sam od NNW.
10. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.
11. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
12. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu.
13. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
14. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
15. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
16. Dzień 15 września jest dniem treningowym. Losowanie jachtów i odprawa sterników nastąpi 15 września 2017r. o godzinie 9.00 w Biurze Regat w porcie MCŻiTW w Giżycku.
17. Otwarcie regat nastąpi 16 września 2017 r. o godzinie 9.00 w porcie MCŻiTW w Giżycku.
18. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 16 września 2017 r. godzina 10.00.
19. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
20. Przewiduje się rozegranie 3 – 7 wyścigów. W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. W przypadku rozegrania 7 wyścigów zostaną odrzucone dwa najgorsze wyniki.
21. Regaty zostaną uznane przy rozegraniu trzech wyścigów.
22. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
23. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Specjalna nagroda Komandora Regat dla najstarszej załogi.
24. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.