17 lutego 2005 w Warszawie po raz pierwszy zebrało się jury konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu. Przewodniczącym składu sędziowskiego był Andrzej Gordon, pomysłodawca konkursu.

Gdy w 2004 roku organizowana była akcja „Powitania UE na polskich wodach” pod patronatem Prezydenta RP, w dniu oficjalnego wejścia Polski do UE, zachodnią  granicę przekraczali wodniacy płynący z Poznania do Berlina, inni na Kanale Augustowskim, aby przez Białoruś popłynąć na Litwę.

     W sumie w tamtym roku było ok. 150 rejsów, spływów, regat, imprez galowych na wodzie. Od kilkugodzinnych, do trwających dwa miesiące, bo po raz pierwszy popłynięto jachtami z Bydgoszczy nad Wisłą Kanałem Bydgoskim i Notecią do Frankfurtu na Odrą, potem w górę tej rzeki, kanałem do Gliwic, lądem na tzw. Kilometr  Zero Wisły, początek    jej  szlaku żeglownego koło Oświęcimia, by przez Kraków, Warszawę i Płock wrócić do Bydgoszczy. Harcerze z Sanoka postanowili wówczas powtórzyć wyczyn starszych kolegów sprzed 30 lat– i spłynąć z Bieszczad po Szczecin…

Właśnie wtedy pojawiła się opinia, że łatwiej zorganizować taką operację, niż zapewnić jej   uczestnikom miejsca do spania, jedzenia, sanitariaty. I propozycja, aby  nagradzać  te inicjatywy, które kwestionują opinię, że nasze miejscowości odwrócone są od wody.

Zapewne niemałą tremę mieli jurorzy pierwszej edycji Konkursu Przyjaznego Brzegu, kiedy  w marcowe południe stawali na scenie podczas dorocznych targów Wiatr i Woda. Za nimi były długotrwałe obrady, ścieranie się różnych poglądów, wypracowywanie formuły konkursu, który dopiero co się urodził. Niełatwy był czas podejmowania decyzji, nie zawsze zgodnie głosowali jurorzy. Chyba jednak wszyscy zdawali sobie sprawę, że przecierają dopiero szlaki, że tworzą kanon działania na następne lata. Na scenie zgromadzili się zatem jurorzy, którzy zapraszali kolejnych laureatów. Uroczystość miała bardzo szczególny charakter. Oto bowiem rok 2004 to rok wyjątkowy, rok wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co otwierało niezwykłe horyzonty na przyszłość. Jak wielkie miało to znaczenie, zapewne nawet jurorzy nie w pełni zdawali sobie sprawę, ale ten aspekt powtarzał się często w krótkich wystąpieniach nagrodzonych. Zaproszenie Unii na polskie wody pokazało zarazem, że Polska ma ogromny potencjał, choć nie zawsze potrafi go wykorzystać. Nowa nagroda, ufundowana przez PTTK, miała ten obraz zmienić.

Przypomnijmy jeszcze założenia regulaminowe I edycji konkursu sprzed 15 lat, z 2004 roku.  W roku 2004 pisaliśmy, rozpoczynając nasz konkurs:

 1. Nagroda zainicjowana jest przez Komitet Organizacyjny „Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach” wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i przyznana zostanie po raz pierwszy w 2004 roku.
 2. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i ogólnoturystycznych Polski oraz wyróżnianie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
 3. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
 • Dużych i średnich miast (od 50 tysięcy mieszkańców), łamiących stereotyp, iż odwrócone są „plecami” do rzek i innych wód,
 • Miejscowości tradycyjnie związanych ze sportami wodnymi i turystyką wodną, podejmującymi nowe przedsięwzięcia,
 • Małych miejscowości, wzbogacających swoją atrakcyjność poprzez nakłady na zaplecze turystyki wodnej,
 • Gestorów przystani wodniackich.
 1. Główne kryteria oceny to:
  • Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, wodne stacje paliw, przedsięwzięcia proekologiczne, zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach,
  • Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych,
  • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami wodniackimi oraz firmami działającymi w tym środowisku.
 1. Nagroda w 2004 roku przyznawana jest przez jury, w skład którego wchodzą:
 • Przewodniczący i Szef Biura Organizacyjnego „Powitania Unii Europejskiej na polskich wodach”,
 • Przedstawiciele władz Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Przedstawiciele organizacji będących oficjalnymi Partnerami Powitania UE na polskich wodach,
 • Przedstawiciele zaproszonych mediów,
 • Przedstawiciele sponsorów nagrody.
 1. Zgłoszeń kandydatur do nagród dokonują kluby i organizacje wodniackie.
 2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do końca 2004 roku.

W pierwszej edycji konkursu nagrody przyznało jury w składzie:

 1. Agnieszka Brzezińska, wiceprezes Fundacji Szansa,
 2. Mirosław Czerny, szef Biura Organizacyjnego Powitania UE na polskich wodach,
 3. Andrzej Gordon, Sekretarz Generalny ZG PTTK,
 4. Wojciech Kuczkowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Powitania UE na polskich wodach,
 5. Jerzy Walasek, Dyrektor Rynku Krajowego Polskiej Organizacji Turystycznej.
 6. Stanisław Latek, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

  MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.