Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2015 rok już wkrótce. Na ręce Jury wpłynęło 35 kandydatur, które obecnie są opracowywane przez biuro i w połowie stycznia zostaną poddane ocenie jurorów. Kto w tym roku otrzyma nagrodę? Tego oczywiście nie możemy zdradzić, ale rąbka tajemnicy uchylimy…

Najliczniej reprezentowane wśród tegorocznych kandydatów są porty i przystanie wodne. Wśród nich znalazły się wielkie projekty infrastrukturalne jak też niewielkie przystanie atrakcyjnie wpisujące się w lokalny pejzaż. Nie zawsze są to nowe projekty, jurorzy będą pochylali się także nad znanymi bardzo portami, które od lat działają na rynku i wyrobiły sobie markę wśród wodniaków. Przy kilku z nich aż trudno oprzeć się pytaniu dlaczego dopiero teraz? Wspólnym mianownikiem jest dla wszystkich kandydatur jest wysoki pozom świadczonych usług, dbałość o infrastrukturę oraz przyjazny stosunek do turystów.

Spośród kandydatów zgłoszonych do nagrody przez różne instytucje, samorządy terytorialne i osoby prywatne jest aż siedem osób, które swymi dokonaniami w sposób szczególny wzbogaciły szlaki wodne w Polsce działając na rzecz ich tworzenia lub promocji. To wybitne osobowości naszego wodniackiego środowiska, ludzie, bez których nie byłoby wielu rejsów, imprez, portów i lokalnych przedsięwzięć, o których na co dzień nie pamiętamy, a bez których aż trudno wyobrazić sobie codzienność Polski Wodnej.

Zgłoszono również siedem kandydatur instytucjonalnych, do których zaliczyć można zarówno czasopisma o charakterze proekologicznym jak też lokalne rozgłośnie radiowe. Najliczniej w tej kategorii reprezentowane są jednak stowarzyszenia działające na rzecz popularyzacji aktywności na wodzie, sprzyjające działaniom wybranych grup turystów wodnych oraz aktywizujące ogólnokrajowe i lokalne grupy wodniaków.

Zgłoszono także sześć kandydatur, które opisują konkretne przedsięwzięcia. Są wśród nich imprezy regatowe dla młodzieży, okolicznościowe obchody rocznicowe związane z wodą, imprezy plenerowe popularyzujące turystykę wodną, a także wodniackie  inicjatywy z pogranicza usług. Wszystkie one są znane lokalnie i szerzej nawet, wszystkie uzupełniają krajobraz wodniacki swoich środowisk, wszystkie wreszcie wyróżniają się swoją oryginalnością i zaangażowaniem ;ludzi za nimi stojącymi.

I wreszcie ostatnia nieoficjalna kategoria, czyli samorządy. Zgłoszono trzy miasta i gminy, które od lat konsekwentnie tworzą wodną infrastrukturę, wspierają lokalne inicjatywy i działają na rzecz środowiska wodniaków u siebie. Doceniono ich zaangażowanie, rozmach i spójność oferty.

Co dalej? Teraz czas na obrady Jury, które spośród kandydatur wybierze osoby i podmioty uhonorowane Nagrodą Przyjaznego Brzegu. Rywalizacja jest silna, nie wszyscy mogą otrzymać nagrodę, toteż jurorzy będą mieli trudny orzech do zgryzienia. Muszą wyważyć osiągnięcia zgłoszonych, zapoznać się ze szczegółowymi aplikacjami, naradzić. Werdykt nie jest oczywisty, nic z góry nie wiadomo. Po obradach tego gremium, zaplanowanych na początek lutego, do nominowanych podmiotów zostaną wysłane zaproszenia na ceremonię, która tradycyjnie odbędzie się podczas warszawskich targów Wiatr i Woda w Warszawie 12 marca, w sobotę, o godz. 12.00.

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.