W imieniu Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawczego pragniemy przypomnieć, że jeszcze tylko kilkanaście dni do końca roku a co z tym związane, zbliża się ostateczny termin zgłaszania kandydatów mogących ubiegać się o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, XII edycji Konkursu. Wieloletnia tradycja Konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze dowodzi, iż w Polsce jest wiele nadbrzeży, miejsc i inicjatyw, które dzięki zaangażowaniu pasjonatów, inwestorów jak i dzięki wizjonerskim gospodarzom polskich gmin, wsi i miast, przeżywa swój renesans, stanowiąc obowiązkowe pozycje na mapach turystycznych, polskich szlaków wodnych. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym  na stronie www.polskieszlakiwodne.pl oraz nadsyłanie swoich zgłoszeń w formie elektronicznej jak i drukowanej na wskazane w Regulaminie adresy. Zachęcamy do składania zgłoszeń do 31grudnia2015r.

Z wodniackim pozdrowieniem,
Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego”

Wojtek Skóra
O nagrodę mogą ubiegać się nowe, działające chociażby przez jeden sezon inwestycje, szczególnie mariny i przystanie jachtowe, stanice kajakowe, także przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem i znakowaniem szlaków wodnych. Również inicjatywy koncentrujące się na promocji polskich szlaków wodnych, w tym różnego typu wydawnictwa. Zgłaszane mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne (kluby, organizacje, firmy, instytucje państwowe i samorządowe itd.). Można także zgłaszać własne przedsięwzięcia.

Jest już sporo zgłoszeń, ale nie można pominąć żadnej wartościowej inicjatywy. Odkrywajmy nowe miejsca i inwestycje, nie tylko w najbardziej renomowanych miejscowościach, ale także w tych mniej znanych. Może to zrobić każdy – klub, organizacja, samorząd terytorialny, redakcja, osoba fizyczna – nawet sam zainteresowany. Zachęcamy do przesyłania wraz ze zgłoszeniem dodatkowych materiałów – tekstów drukowanych i elektronicznych, prezentacji itp.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Nazwę (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.,
2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel., faks, e-mail, www),
3. Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez,
przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.,
4. Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje),
5. Imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
6. Adres korespondencyjny, telefon, e-mail
7. Datę i podpis

Zgłoszenia  proszę przesyłać na adres:
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
z dopiskiem „Przyjazny Brzeg”
e-mail: ctw@pttk.pl,
tel. 22-254-85-95

Regulamin konkursu znajduje się na stronie polskieszlakiwodne.pl

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.