XV edycja konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu rozstrzygnięta

W siedzibie ZG PTTK odbyło się pod koniec stycznia posiedzenie Komisji Konkursowej, której zadaniem było wyłonienie laureatów dorocznej nagrody. W tym roku jurorzy nie mieli łatwego zadania. Do konkursu zgłoszono aż 41 kandydatów reprezentujących różne aktywności związane z wodą. Były więc miasta i związki miast i gmin, lokalne grupy promujące turystykę wodną, porty i przystanie wyróżniające się w swoim regionie, ciekawe przedsięwzięcia promujące kulturę, tradycję i działające na rzecz turystyki. Laureatami zostały firmy pracujące na rzecz wodniaków, ale także postaci wyjątkowe w naszym środowisku, które od wielu lat tworzą obraz polskich szlaków wodnych czy to przez projektowanie jachtów żaglowych, czy też przez organizację oryginalnych imprez dla zwykłych turystów. Zwycięzcami Konkursu są także ludzie, którzy kreują od lat postrzeganie wodniaków jako środowiska aktywnego, prężnego, kreatywnego i zdolnego do współpracy w imię ważnych wodniackich celów. W zgłoszeniach zaprezentowano wiele bardzo interesujących pomysłów na promowanie aktywności na wodzie, tworzących nie tylko infrastrukturę niezbędną do bezpiecznego uprawiania turystyki, ale także kreujących niepowtarzalną atmosferę, coś, co trudno jest czasem uchwycić słowami, ale co jest doskonale zrozumiałe przez wodniaków i lokalną społeczność.

XV edycja to także okazja do dokonania pewnych podsumowań, co stało się już tradycją tego konkursu. Laury XV-lecia Konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu to dowód uznania dla aktywności potrzebnej lokalnym społecznościom, ale również wieloletniej konsekwencji w działaniu na rzecz promocji turystyki wodnej.

Obrady nie były łatwe, ponieważ tegoroczni kandydaci prezentowali bardzo wyrównany poziom, a ich dokonania robiły wrażenie na jurorach. Ostatecznie jednak, po długiej dyskusji, wymianie argumentów, ale także przy zaznaczeniu różnicy zdań, wyłoniono tegorocznych laureatów:

Grand Prix; Liga Morska i Rzeczna

za zgodne z wiekową tradycją, wielostronne upowszechnianie wartości Bałtyku, Wisły i Odry.

Nagroda Przyjaznego Brzegu:

– Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku – za kompleksowe podejście i realizację sieci szlaków kajakowych Pomorza

– Port jachtowy w Krapkowicach –za nowe oferty dla turystyki wodnej na Górnej Odrze

– Harcerski Ośrodek Morski w Pucku – za wieloletnie rozwijanie żeglarstwa wśród młodzieży.

– Binduga Keja 105 w Ujściu, nad Notecią – za rozwijanie różnych form turystyki na wodach Wielkopolski

– Mazurska Szkoła Żeglarstwa w Giżycku – za udaną aktywizację starszego pokolenia żeglarzy poprzez Regaty Seniorów

– Targi Boatshow – Interservis w Łodzi – za dwadzieścia lat organizowania targów turystyki wodnej  w Łodzi

– Firma Henri Lloyd z Brodnicy – za umiejętne łączenie międzynarodowego biznesu ze wspieraniem polskich żeglarzy

– Gościńce Kanału Elbląskiego i jez. Jeziorak – za harmonijną współpracę lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu oferty turystycznej.

– Andrzej Skrzat – za blisko pół wieku projektowania i budowy jachtów oraz twórczego działania na rzecz środowiska żeglarskiego i motorowodnego.

– Grzegorz Świtalski – za popularyzację kultury wodniackiej i tradycji wiślanych

– Marek Lityński – za wiedzę i pasję przekazywaną w przewodnikach po polskich szlakach wodnych

– Paweł Czudowski – za długoletnią działalność dla rozwoju turystyki wodnej w Wielkopolsce

– Waldemar Heflich, redaktor naczelny magazynu „Żagle” – za wieloletnią działalność na rzecz promocji żeglarstwa

Laur XV-lecia NPB

– Związek Miast i Gmin Nadnoteckich – za konsekwentną pracę na rzecz popularyzacji szlaku Noteci i Wielkiej Pętli Wielkopolski

– Miasto Ślesin – za stworzenie imponującego ośrodka animacji turystyki wodnej

– Miasto Szczecin – za konsekwencję w otwieraniu Polski na morze

MAS

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.