Podczas targów Wiatr i Woda w dniu 14 lutego odbyła się ceremonia wręczenia dorocznych Nagród Przyjaznego Brzegu. Uroczystość prowadził Andrzej Gordon, wiceprezes ZG PTTK i pomysłodawca konkursu, a uświetnili ją swoją obecnością oficjele z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Organizacji Turystycznej. Ceremonia odbyła się na scenie głownej targów w obecności licznej widowni. Poniżej prezentujemy pełną listę laureatów:

XI edycja konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Konkurs, tradycyjnie już, organizowany był pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki, fundatora nagrody do Grand Prix.

Konkursowi patronowali także: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Grand Prix, z nagrodą Ministra Sportu i Turystyki, została przyznana łącznie:
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z partnerami, za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorcowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów.

Ponadto nagrodzono:

1. nowe i gruntownie zmodernizowane przystanie, zbudowane przez lokalne samorządy:
Gmina Dopiewo − za nowoczesną przystań nad jez. Niepruszewskim w Zborowie,
Miasto Braniewo − za nową przystań na rzece Pasłęce,
Miasto Brodnica − za zagospodarowanie brzegów Drwęcy i nową przystań wodną,
Miasto Międzychód − za rewitalizację Starego Portu na Warcie w Międzychodzie,
Miasto Ścinawa − za rewitalizację przedwojennego portu żeglugowego na Odrze.

2.      nowo zbudowane przystanie, zrealizowane przez podmioty prywatne:
Marina Gliwice − za nową przystań, będącą aktywnym ośrodkiem wodniackim na Górnej Odrze,
Marina „Pod Czarnym Bocianem” − za nową przyjazną marinę na Warcie,
Przystań w Suchaczu − za przystań jachtową na Zalewie Wiślanym.

3. duże przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane podmioty publiczne:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawa − za rewitalizację Kanału Augustowskiego.

4. inne inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe:
Fundacja Szerokie Wody − za organizację przedsięwzięcia „Flis Festiwal” na Wiśle,
Magazyn Wiatr − za stworzenie ciekawego i bezpłatnego czasopisma dla żeglarzy,
Wrocławski Klub Wodniaków PTTK „Wiadrus” − za 60-letnią działalność popularyzującą turystykę kajakową na Odrze i jej dopływach.

Nagrody indywidualne otrzymali:

Marek Winiarczyk − za wyjątkowe wieloletnie działania na rzecz żeglarzy niepełnosprawnych,
Wojciech Kujawski − za opracowanie i wydanie serii wydawnictw o szlakach wodnych  Warmii i Mazur.

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.