Podczas targów Wiatr i Woda w Warszawie 13 marca odbyła się gala wręczenia dorocznych Nagród Przyjaznego Brzegu. Przy targowej scenie zgromadzili się sympatycy konkursu istniejącego od 2004 roku, oraz miłośnicy sportów wodnych i przedstawiciele władz samorządowych. Już po raz 12 wręczono nagrody, które stanowią dowód uznania dla osób, instytucji, samorządów lokalnych w dziele poprawy szlaków wodnych w Polsce. Od lat już można usłyszeć, że nasze drogi wodne są już na poziomie europejskim, że wiele obiektów swym standardem i funkcjonalnością nawet przewyższa podobne obiekty na Zachodzie Europy, wszystko to zasługa ludzi i instytucji, którym leży na sercu stan polskich dróg wodnych.

Uroczystość miała podniosły charakter. Na targowej scenie zgromadzono organizatorów konkursu, przedstawicieli instytucji współpracujących, wreszcie samych laureatów. W tym roku było ich aż 18. Wśród nich miasta i gminy, w których doceniono inwestycje, ale także wskazywano na zrównoważony rozwój. Nagrodzono porty i przystanie, zarówno te leżące na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich jak też położone na uboczu. Wśród nagrodzonych nie zabrakło także instytucji i stowarzyszeń, bardzo różnorodnych, o zróżnicowanym profilu działalności, dla których wspólnym mianownikiem jest docenianie spraw wodniaków. I wreszcie nagrody specjalne, których w tym roku było 7. Trafiły one w ręce postaci, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić obecny stan infrastruktury wodnej. Postacie szczególnie zasłużone Niue tylko w sprawach tworzenia obiektów czy szlaków, ale mających ogromny dorobek w dziele kreowania świadomości ludzi. Stanowiących swego rodzaju drogowskaz dla swoich środowisk i działających od lat szerzej, na rzecz ogółu.

Po ceremonii wręczenia nagród odbyła się tradycyjna debata na temat dróg wodnych. Mówiono podczas niej o bolączkach, z jakimi spotykają się wodniacy na co dzień, ale podkreślano także skuteczność lokalnych środowisk na rzecz popraw istniejącego stanu rzeczy. Wnioski z debaty są optymistyczne; jest dobrze, a będzie coraz lepiej, przynajmniej w sferze infrastruktury dla wodniaków.

Laureatom serdecznie gratulujemy, dziękujemy także Jury konkursu za rzetelną ocenę aplikacji. Do kolejnej edycji, 13, aplikacje mnożna składać już dzisiaj i oby trzynastka nie okazała się pechowa dla kandydatów.

Laureaci Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2015 r.

Miasta i gminy
1. Miasto Olsztyn. Za inwestycje w infrastrukturę olsztyńskich jezior i rzek
2. Gmina Sieraków. Za zrównoważony rozwój turystyki, z ochroną miejscowego dziedzictwa

Porty i przystanie
1. Ośrodek Harcerski „Nadwarciański Gród” – Załęcze Wielkie. Za integrowanie edukacji wodniackiej i ekologicznej
2. Stanica Wodna PTTK – Sorkwity. Za stworzenie przyjaznej bramy do Szlaku Krutyni
3. Port Sailor, Wojciech Gil – Giżycko. Za przyjazny port w Pięknej Górze
4. Przystań PZŻ -,,Port Pod Jabłoniami – Stare Sady”. Za stworzenie nowego oblicza ekologicznej, kameralnej przystani

Instytucje i stowarzyszenia
1. Miesięcznik „Środowisko” – Warszawa. Za atrakcyjną popularyzację ochrony środowiska wodnego
2. Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych – Giżycko. Za przecieranie żeglarskich szlaków dla osób niepełnosprawnych
3. Radio Leliwa – Tarnobrzeg. Za inspirujący patronat nad podkarpackim żeglarstwem
4. Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych SAJ – Gdańsk. Za propagowanie swobodnego, przyjemnościowego żeglarstwa
5. Stowarzyszenie „Odra dla Turystów” – Nowa Sól. Za samorządowe rozwijanie turystycznej żeglugi na Odrze

Nagrody Specjalne
1. Zbigniew Jagniątkowski – Szczecin. Za znaczący udział w realizacji projektu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
2. Edward Kozanowski – Bydgoszcz. Za serce i myśl, we współczesnej edukacji wodnej
3. Stanisław Latek – Warszawa. Za inspirowanie ekologicznego żeglarstwa i przyjaznych brzegów
4. Bogdan Majczuk – Brodnica. Za wieloletnią straż nad skarbami przyrodniczymi rzeki Drwęcy i Pojezierza Brodnickiego
5. Marek Piwowarski – Warszawa. Za stworzenie wzoru kształtowania krajobrazu dolin rzecznych w Polsce
6. Zygmunt Solarski „Pigmej” – Rzeszów. Za przyciągniecie do kajakarstwa i survivalu wielu pokoleń turystów wodnych
7. Franciszek Strugała. Za integrację wielu samorządów lokalnych dla stworzenia Szlaku Noteci

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.