Tradycyjnie, na scenie głównej Targów Wiatr i Woda, już po raz czternasty, wręczono Nagrody Przyjaznego Brzegu. Konkurs organizowany jest przez Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, przy współpracy z Polskim Związkiem Żeglarskim i Polskim Związkiem Kajakowym – których przedstawiciele uczestniczyli w uroczystości galowej.

Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W konkursie premiowane są takie inwestycje służące turystyce wodnej, jak:
 budowa i modernizacja przystani żeglarskich i stanic wodnych,
 programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne,
 działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji.

Wręczono następujące nagrody za rok 2017:

Grand Prix z nagrodą Ministra Sportu i Turystyki
dla Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim za ukazanie na nowo piękna Jeziora Drawskiego, jego historyczną eksplorację, wspaniałe wydawnictwa i organizację wielu ciekawych imprez wodniackich

Porty i przystanie:
• Marina Wapnica w Międzyzdrojach za przekształcenie zapomnianego portu w tętniącą życiem marinę.
• Gmina Stężyca – za imponującą marinę i promenadę nad Jeziorem Raduńskim.
• Port Stranda w Giżycku za wykreowanie ważnego miejsca na wodniackiej mapie Wielkich Jezior Mazurskich.
• Przystań Stary Port w Poznaniu – za znakomite wpisanie w Szlak Warty nowego atrakcyjnego miejsca dla wodniaków.
• Marina Bełbot w Wilkasach k. Giżycka – za 40 lat konsekwentnej pracy na rzecz polskich żeglarzy.
Przedsięwzięcia:
• Andrzej Minkiewicz za stworzenie i wieloletnią organizację przeglądu filmu żeglarskiego Festiwal JachtFilm.

Instytucje i stowarzyszenia:
• Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – za kultywowanie dziejów szkutnictwa i tradycyjnych rzemiosł Zalewu Wiślanego.
• Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie – za stworzenie na szlaku Bugu ważnej placówki muzealniczej promującej wodne skarby Nadbużańskiego Parku Historyczno-Kulturowego.

• Ośrodek Sportów Wodnych „Fala” w Elblągu – za godną kontynuację
XIX-wiecznej tradycji elbląskich wodniaków.

• Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa – za walkę o czystość Bzury, edukację młodzieży i wodniackie ożywienie rzeki.
Miasta i gminy:
Miasto Szczecin – za doskonałe przygotowanie i organizację III finału The Tall Ships Races 2017

Osoby fizyczne:
• Robert Jankowski – za organizację i koordynację wielkiej kulturotwórczo akcji promującej Wisłę – Królową Polskich Rzek.
• Włodzimierz Grycner – niezmordowany komodor Flisów Odrzańskich za promocję Odry w Polsce i na świecie.
• Marek Tchórzka – prezes Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Drawska.
Po uroczystości także już tradycyjnie odbyła się debata z udziałem laureatów, z bliższą prezentacją ich osiągnięć. Od lat jesteśmy bowiem świadkami ciągłego rozwoju infrastruktury wodniackiej i procesu przywracania miastom i gminom świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju. Mariny, przystanie i obiekty turystyczne powstające w ostatnich latach zmieniają też obraz turystyki, nie musimy się już naszej bazy wstydzić. Ich standard, funkcjonalność i wkomponowanie w otoczenie mogą śmiało konkurować z podobnymi obiektami za granicą, często już je przewyższając. To staraniem władz lokalnych buduje się dziś i dzięki temu powiększa ofertę dla turystyki. To włodarze miast i gmin odmieniają oblicze swych regionów, ku pożytkowi społeczności lokalnej i turystów.
Konkurs Nagroda Przyjaznego Brzegu wyrasta z wnikliwego spojrzenia na infrastrukturę. Jest to nagradzanie działań o charakterze kulturalnym, historycznym i ekologicznym naszych wód. To także badania historyczno-archeologiczne, publikacje książkowe oraz akcje mające na celu podtrzymywanie pamięci o mijających czasach. Zachowanie tej pamięci jest ważne, a ludzie działający na tym polu nie robią tego dla nagród, ale z pasji i woli działania. Chcą, aby ich jeziora i rzeki były czystsze i przyrodniczo w piękniejszej oprawie. Jury dostrzega te starania i nagradza ich autorów nagrodą, której znaczenie i prestiż dla laureatów z roku na rok rośnie.
Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy kolejnych realizacji niekonwencjonalnych przedsięwzięć na Polskich Szlakach Wodnych.
Zapraszamy jednocześnie na jubileuszową, XV edycję konkursu, w której przyznawać będziemy nagrody za rok 2018.

Foto Piotr Deoniziak

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.