9 kwietnia 2014  roku Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie nadania Narodowemu Centrum Żeglarstwa AWFiS imienia dr. Krzysztofa Zawalskiego. Dr Krzysztof Zawalski był założycielem Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku-Górkach Zachodnich. Podjął kontakty z Narodowym Centrum Żeglarstwa w Quiberon we Francji, skąd zaczerpnął wzorzec, w oparciu o który stworzył nasze NCŻ” – powiedział Rektor AWFiS, prof. Waldemar Moska – „Ponadto pozyskał środki finansowe na jego budowę, co skutecznie doprowadził do końca, tworząc tym samym zauważalną i docenianą w całej Europie markę, jaką jest NCŻ.” Dr Zawalski wydał też kilka publikacji na temat Narodowego Centrum Żeglarstwa, żył żeglarstwem, utożsamiał się z Uczelnią i NCŻ-em i w zasadzie był naszym najlepszym ambasadorem morskim.

Dr Krzysztof Zawalski urodził się w 1958 roku w Charzykowych i tam zaraził się żeglarstwem. Był m.in. mistrzem Polski w klasie Kadet i 420. W 1977 roku po zdaniu matury podjął studia w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdański-Oliwie, które ukończył z wyróżnieniem. W trakcie studiów reprezentował barwy AKM Gdańsk. Na katamaranie Tornado zdobył pięciokrotnie tytuł mistrza Polski, a jego załogantem był Roman Paszke. Od 1990 do 2005 roku kierował Zakładem Teorii i Metodyki Żeglarstwa. Zainicjował współpracę z Narodową Szkołą Żeglarstwa we Francji. Później został szefem Sekcji Żeglarskiej AZS-AWFiS Gdańsk. Dzięki jego zaangażowaniu udało się sprowadzić do Polski klasę L’Equipe, dwuosobową łódkę dla młodzieży w wieku 9 – 15 lat. Działał w międzynarodowym stowarzyszeniu tej klasy i był prezesem Polskiego Stowarzyszenia Klasy L’Equipe. W latach 2004-2007 pełnił funkcję prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy. Był autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu teorii żeglarstwa, jednak jego największym osiągnięciem było stworzenie od podstaw Narodowego Centrum Żeglarstwa przy gdańskiej AWFiS, którym kierował od 2006 roku. Pomysł stworzenia placówki, powstał po wizycie w bretońskim Quiberon, w tamtejszej L’Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques. Nawiązał wiele kontaktów z francuskimi żeglarzami, które zaowocowały między innymi wizytą Erica Tabarly w Trójmieście na  „Pen Duicku II”. Krzysztof przetłumaczył też książkę Tabarlego „Wspomnienia z morza”.

Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku otrzymało Nagrodę Przyjaznego Brzegu w 2006 roku za stworzenie nowoczesnego ośrodka szkoleniowego dla kadry żeglarskiej Polski oraz wdrożenie jego działalności.

Genezy Narodowego Centrum żeglarstwa w Gdańsku należy doszukiwać się w utworzeniu w 1975 roku specjalizacji żeglarskiej w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego. Aktualnie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja  Śniadeckiego w Gdańsku jest jedyną państwową uczelnią w Polsce prowadzącą  specjalizację  trenerską w żeglarstwie. W swoich strukturach posiada Katedrę Żeglarstwa i Sportów   Różnych, której celem jest przygotowanie fachowej kadry trenerów, nauczycieli i   instruktorów żeglarstwa regatowego, turystyki i rekreacji żeglarskiej oraz prowadzenie badań naukowych. Akademia równolegle   podejmowała   działania   zmierzające   do   stworzenia   nowoczesnej infrastruktury. W 1978 roku powołano do  życia  Żeglarski Ośrodek Morski w  Górkach Zachodnich, który stał się główną bazą szkoleniową.

 

Dzięki przyznaniu znacznych środków z Unii Europejskiej udało się wybudować ultranowoczesne Centrum. Z dniem 1 stycznia 2006 roku  żeglarski   Ośrodek   Morski   został  przekształcony w Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk, a funkcję  kierownika powierzono dr Krzysztofowi Zawalskiemu.

 

Zasadniczym celem funkcjonowania Centrum jest kształcenie zawodowej kadry trenersko–instruktorskiej w żeglarstwie sportowym, a także w zakresie rekreacji żeglarskiej, stworzenie optymalnych warunków do treningów kadry narodowej i olimpijskiej żeglarzy, prowadzenie badań naukowych w żeglarstwie m.in. z zakresu testowania sprzętu, techniki i taktyki, organizacja regat żeglarskich  o  zasięgu  ogólnopolskim, regionalnym i  lokalnym, stworzenie dogodnych warunków dla działalności Sekcji Żeglarskiej  AZS-AWFiS Gdańsk, zapewnienie możliwości rozwoju dla szkolenia żeglarskiego osób niepełnosprawnych, a także współpraca ze wszystkimi instytucjami zainteresowanymi rozwojem sportu, turystyki i rekreacji żeglarskiej oraz szeroko rozumianej kultury i edukacji morskiej.

Centrum dysponuje nowoczesną infrastrukturą z pływającym pomostem dla kilkudziesięciu jednostek żaglowych i motorowych. Na nabrzeżu stoi żuraw do wodowania i slipowania jachtów. Wyjątkowo okazale prezentuje się infrastruktura na lądzie. Wielofunkcyjny obiekt składa się z trzech głównych części funkcjonalno – technologicznych. Na parterze mieści się główna hala  (hangar)  do  przechowywania  sprzętu i remontów     jachtów z pracownią szkutniczą, mechaniczną i żaglomistrzowską, akumulatorownia, pralnia   i  suszarnia odzieży, szatnie z natryskami i bosmanka.

Na pierwszym piętrze przewidziane zostały pomieszczenia administracyjne,             kompleks odnowy biologicznej, w skład którego wchodzą: gabinet  fizjoterapii  (wyposażony   m.in. w laser, aparat do terapii  ultradźwiękowej i elektroterapii, aparat do krioterapii   miejscowej, lampę sollux), gabinet hydromasażu, sauna fińska, salka gimnastyczna     (wyposażona   w wysokiej     klasy   sprzęt  sportowy typu cykloergometry, bieżnia, atlas,  trenażer wioślarski, sport testery), pomieszczenie wypoczynkowe, szatnie i toalety dla kobiet i mężczyzn, toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na drugim piętrze ulokowano zespół   pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych z salą wykładową o powierzchni 130 m. Praktyczna możliwość podziału sali na trzy mniejsze pomieszczenia za pomocą  nowoczesnego systemu ścian dźwiękochłonnych zapewnia niezbędny komfort pracy    zarówno w  małych grupach jak też przy organizacji kilkudziesięcioosobowych konferencji.  Do dyspozycji pracowników dydaktycznych oraz studentów jest równieŜ sala seminaryjna, pokój wykładowców oraz pracownia komputerowa.

 

Na terenie NCZ funkcjonuje studio audiowizualne, którego podstawowym zadaniem jest tworzenie, opracowywanie i  rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych o ogólnej tematyce żeglarskiej, jak też wspomaganie analiz modelowych techniki, taktyki i strategii regatowej na potrzeby żeglarstwa regatowego. Równie ważnym zadaniem jest pozyskiwanie, opracowywanie i  archiwizacja  bibliotecznych zasobów multimedialnych dla potrzeb Zakładu Żeglarstwa AWFiS Gdańsk.

Na uwagę zasługuje wieża obserwacyjna (gabinet nawigacyjno–meteorologiczny). Zasadniczym celem funkcjonowania gabinetu jest zapewnienie optymalnych warunków do zapoznania się z  praktycznym  zastosowaniem  nowoczesnych  urządzeń  w     połączeniu    z planowaniem i  ćwiczeniem różnych sytuacji, które mogą przydarzyć się  podczas  żeglugi. Ten swego rodzaju mostek kapitański ma pełnić funkcję kabiny nawigacyjnej jachtu, w której   znajdują  się  wszystkie  niezbędne    urządzenia      nawigacyjne, urządzenia meteorologiczne oraz urządzenia łącznościowe. Centrum posiada także własny hotel, który może  jednorazowo gościć 45 osób  w 3 i 4 osobowych pokojach z TV i internetem. Tawerna żeglarska otwarta jest przez cały rok.

Centrum jest miejscem organizacji regat o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Na dwumasztowym, pełnomorskim jachcie „Śniadecki” można udać się w rejs po Bałtyku, Morzu Północnym aż po Atlantyk.

MAS

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.