24 lutego obradowała w Warszawie Konferencja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Podsumowano 4-letnią kadencję władz komisji oraz dokonano wyboru nowej KTŻ. Przewodniczącym został wybrany Wojtyek Skóra, który pełni tę funkcję od 2010 roku. 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.