Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanowiło dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK „OPTYMISTEK”. Ma ona na celu propagowanie turystyki żeglarskiej wśród najmłodszych, promowaniu spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny, upowszechnianiu ceremoniału, etykiety i tradycji
żeglarskich, w rejsach turystycznych trwających, co najmniej 24 godziny.

Zdobywaniu odznaki przez najmłodszych turystów żeglarzy mają towarzyszyć walory edukacyjne i wychowawcze, umożliwiające poznanie historii i zabytków, osobliwości przyrody i zasad jej ochrony, sprzyjać łączeniu różnych form turystyki kwalifikowanej z żeglarstwem.

Ustanawia się trzy stopnie Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK OPTYMISTEK (załącznik
nr 1), dla dzieci w wieku do lat 12:
1) w stopniu Zielonym, za udział w jednym rejsie,
2) w stopniu Żółtym, za udział w dwóch rejsach, od zdobycia odznaki w stopniu Zielonym
3) w stopniu Granatowym, za udział w trzech rejsach, od zdobycia odznaki w stopniu Żółtym
Młodzież powyżej 12 roku życia może zdobywać, zgodnie z regulaminem, Żeglarską Odznakę Turystyczną PTTK.

 

Szczegółowy regulamin Odznaki znajdą Państwo tutaj:Regulamin OPTYMISTEK

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.