4 lutego 2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie Komitetu Honorowego Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, któremu przewodniczył pan Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w MSiT. Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników XI edycji Konkursu.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polski Związek Żeglarski przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu. W Konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy.

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu od pięciu lat odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Sportu i Turystyki, który przyznaje również nagrodę główną – Grand Prix, tradycyjnie wręczaną podczas corocznych Targów Wiatr i Woda organizowanych w Warszawie.

W tym roku Grand Prix, została przyznana łącznie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z partnerami, za koncepcję i realizację Pętli Żuławskiej, jako wzorcowego przykładu organizacji przestrzeni wodnej sąsiadujących regionów.

MSiT

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.