Premier ogłosił dzisiaj odwołanie imprez masowych planowanych nba terenie kraju. Według ustawy (Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych) imprezą masową nazywane są wszystkie wydarzenia rozrywkowe, artystyczne, sportowe lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach. Impreza masowa to – w największym skrócie, w myśl ustawy – impreza sportowa bądź artystyczno-rozrywkowa o charakterze publicznym, odbywająca się w przestrzeni otwartej bądź zamkniętej, gdzie liczba widzów wynosi co najmniej liczbę określoną w ustawie. Od ilu osób? Informacje na temat tego, od ilu osób jest impreza masowa, szczególnie interesują wiele osób. O imprezie masowej mówimy wtedy, gdy w danym wydarzeniu bierze udział nie mniej niż 1 000 osób (w przypadku imprez stadionowych) lub nie mniej niż 500 osób (w przypadku hal sportowych).

Imprezą masową nie są natomiast wydarzenia organizowane: w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach. Wyłączone są również imprezy w szkołach i placówkach oświatowych organizowane przez zarządzających tymi szkołami i placówkami. A także imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Kolejny paragraf ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wyłącza też z tej definicji imprezy „sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne, organizowane na terenie otwartym”.

Przygotowania do targów Wiatr i Woda trwają bez przeszkód. W komunikacie organizatorów z 9 marca możemy przeczytać: 

Szanowni Państwo,

w związku z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych z dnia 8 marca 2020 roku zwracamy uwagę na fakt, że targi i wystawy nie są imprezą masową w rozumieniu Art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

W trosce o bezpieczeństwo wystawców i odwiedzających ponownie zwróciliśmy się do Wojewody Mazowieckiego o stanowisko w sprawie odbywania się Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.