2 sierpnia 1925  roku  w Gdyni rozegrano V regaty morskie z udziałem miejscowych żeglarzy i jednostek z Warszawy, z których 9 dotarło Wisłą oraz załóg kutrów rybackich. Podobne zawody organizowano już od roku 1920, jednak dotychczasowe miały słabą frekwencję i charakteryzowały się stosunkowo niskim poziomem sportowym. Regaty zorganizował oddział Ligi Morskiej   i Rzecznej w Gdyni.

Prasa nie szczędziła krytycznych uwag na temat organizacji regat (pisownia oryginalna): Był to naprawdę nędzny widok polskiej organizacji regat. Zagranicą regaty są traktowane jako święto narodu lub choć święto miasta, gdzie regaty się odbywają. (…) U nas polscy żeglarze na własnej ziemi siedzą w kucki pod płachtami bud cygańskich przez siebie kleconych, patrząc w niebo i czekając czy nie lunie ulewa i czy wicher nie zdmuchnie budy. (…) W komisji regatowej jest bardzo duży procent osób, które nie tylko o żeglarstwie, ale w ogóle o wodzie pojęcia nie mają.” („Żeglarz Polski” 1925/174).

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.