Sztandarowy Żeglarsko-Motorowodny Rejs Wisła 2017 trwa. Od komodora wyprawy, Wojtka skóry, dostaliśmy kolejną korespondencję, tym razem ze śluzy Przewóz. Pisze: „Tak wyglądała śluza Przewóz w czwartek, dzisiaj jest jeszcze gorzej. Ze względu na tragicznie niski poziom wody w Wiśle, brak możliwości zwodowania się przy przeprawach promowych w Nowym Korczynie i Opatowcu, zmuszeni byliśmy przywieść łodzie z Jacht Klubu w Nowej Hucie do Sandomierza.

Wody tutaj też nie za wiele, ale przynajmniej już dno rzeki piaszczyste i w razie wejścia na łachę będzie można w miarę bezpiecznie zepchnąć łódź na głębszą wodę. Za to mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Sandomierzu w tradycyjnych Wiankach zorganizowanych przez wydział promocji miasta, wieczorem zaś pobiesiadowaliśmy na statku „Maria” Tadeusza Prokopa, wielkiego przyjaciela wszystkich ludzi Wisły. Jutro rano ruszamy dalej szukać przygody i głębokiej wody. Pozdrawiam Wojtek Skóra

W Wikipedii na temat stopnia wodnego można znaleźć następujące informacje: Stopień wodny Przewóz – stopień wodny na Wiśle w Krakowie, usytuowany na granicy dzielnic Nowa Huta i Podgórze, zbudowany w latach 1949–1954.
Jest to pierwszy zbudowany po II wojnie światowej stopień wodny na górnej Wiśle. Stanowi ostatni istniejący obiekt spiętrzający wchodzący w skład kaskady Górnej Wisły (poprzedza go stopień wodny Dąbie). Planowany w dalszym biegu rzeki stopień wodny w Niepołomicach nigdy nie został zbudowany. Przyczynia się to do niskich stanów wód w dolnej części stopnia, często uniemożliwiając śluzowanie jednostek pływających. Z tego samego powodu, konieczne są częste i kosztowne remonty dolnego stanowiska jazu, gdzie uszkodzenia powoduje obniżające się dno.
Budowa stopnia wodnego związana była z powstaniem Huty im. T. Sendzimira (wówczas im. Lenina), która wymagała dostępu do wody przemysłowej spiętrzonej przez stopień, a także przybliżenia portu rzecznego dla celów transportowych. W ten sposób, wraz z zaporą powstał port Kujawy typu basenowego, posiadający pionowe nabrzeże i bocznicę kolejową. Zbudowano przy nim także pompownię wody przeznaczoną dla celów kombinatu. Port nigdy jednak nie obsługiwał żeglugi, a obecnie jest silnie zamulony.
Stopień wodny składa się z jazu piętrzącego, elektrowni wodnej przepływowej, czynnej przepławki i oddzielnej śluzy wodnej.
Jaz posiada 4 przęsła o świetle 20 m, które zamykane są zasuwami płaskimi z klapą lodową. Każdy filar oraz przyczółek posiada budkę sterowniczą z mechanizmami zasuw.
Siłownia wodna przylega bezpośrednio do filaru przepławkowego, którym zakończony jest prawy brzeg jazu. Obecnie elektrownia Przewóz jest jedną z sześciu elektrowni wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów. Pozostałe to Elektrownia Rożnów, Elektrownia Czchów, Elektrownia Dąbie, Elektrownia Olcza, Elektrownia Kuźnice.
Parametry elektrowni:
•Moc osiągalna – 4 MW
•Liczba hydrogeneratorów – 2 (po 2 MW)
•Przepływ przez turbiny – 130 m³/s
•Średnia roczna produkcja energii – 18,5 mln kWh
Integralną część stopnia wodnego stanowi śluza znajdująca się ok. 300 m na północny wschód od jazu, oddzielona od niego wyspą Pleszowską. Wyspa powstała wskutek budowy przekopu skracającego duże zakole starego koryta rzeki (obecnie znajdują się na niej ogródki działkowe, a wstęp mają tylko ich właściciele i pracownicy elektrowni). Śluza umożliwia obsługę jednostek pływających o nośności do 1000 ton, jednak ze względu na niskie stany wody dolnej, pozwala na śluzowanie tylko małych jednostek o głębokości zanurzenia do 50 cm.
Parametry śluzy:
• Długość – 85 m
• Szerokość – 12 m
• Projektowany spad – 3,7 m
• Orientacyjny czas śluzowania – 20 minut

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.