Kanały Grunwaldzki, Tałcki i Mioduński, a następnie Szymoński i Łuczański na szlaku Wielkich Jezior zostaną zmodernizowane. 28 lipca Robert Chciuk wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Leszek Magiera wiceprezes firmy ETP, która jest wykonawcą robót, podpisali umowę na przebudowę i umocnienie pierwszych trzech Kanałów. Dzięki tym inwestycjom poprawi się drożności szlaku wodnego oraz infrastruktury służącej do jego obsługi.

– Na czas remontu kanały nie będą zamknięte dla ruchu. Dla nas jest to bardzo ważne. Nie wyobrażamy sobie, żeby można było zamknąć szlaki żeglowne na trzy lata. Będą one drożne i będzie można uprawiać żeglarstwo. Nie będziemy ograniczać turystyki wodnej” – mówił prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Koszt remontu trzech Kanałów (Grunwaldzkiego, Tałckiego i Mioduńskiego) to  65 374 652 zł. Wody Polskie ogłoszą już w przyszłym miesiącu przetarg na roboty budowlane na Kanale Szymońskim, a pod koniec 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na Kanał Giżycki, który będzie ostatnim element projektu. Prace będą prowadzone w latach 2020-2023. Roboty budowlane na Kanale Grunwaldzkim powinny zostać zakończone w 2021 roku, na dwóch pozostałych – w 2022 roku. Natomiast na Kanałach Szymońskim i Giżyckim do 2023 r.

– „Pod koniec czerwca oddano do użytku nową śluzę Guzianka II w Rucianym Nidzie, która jest dużym impulsem rozwojowym regionu. Myślę, że również takim impulsem będzie przebudowa i modernizacja tych kanałów, ponieważ – jak wiemy – prawie 40 lat zaniedbań spowodowało, ze taka infrastruktura jest bardzo długo oczekiwana przez ludzi wody” – powiedział Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.  

Projekt pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I/ Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, obejmuje pięć odrębnych zadań inwestycyjnych tj.:

 1. Przebudowa  i umocnienie Kanału Tałckiego – łączącego jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty.
  Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.
 2. Przebudowa  i umocnienie Kanału Mioduńskiego – łączącego jeziora Kotek  i Szymon.
  Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.
 3. Przebudowa  i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego – łączącego jeziora Kotek i Tałtowisko.
  Przebudowa obejmie 0,47 km kanału
 4. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego – łączącego Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka.
  Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.
 5. Przebudowa i umocnienie części Kanału Łuczańskiego/Giżyckiego – łączącego jeziora Niegocin i Kisajno. Zlokalizowany jest w zachodniej części Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km kanału.

Inwestycje są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.). W wyniku realizacji tych prac wzrośnie długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych o ok. 8,5 km, zostanie udrożnionych 5 kluczowych elementów szlaku co przełoży się na wzrost liczby turystów, korzystających ze szlaku. Wartość całkowita remontu pięciu Kanałów to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to  98 mln zł, wkład własny PGW Wody Polskie to 48 mln zł, zaś budżet państwa 17,5 mln zł.  

– „Można powiedzieć nareszcie! Te Kanały wyglądają jak wyglądają, mozna powiedzieć troszeczkę zostały zapomniane i czas je wyremontować krótko mówiąc.  Jeżeli mamy coraz więcej turystów to usi ta infrastruktura turystyczna wyglądać znacznie lepiej niż w tej chwili i tylko się cieszyć” – dodał burmistrz Rynu Jarosław Filipek

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Tak rozległego ciągu jezior, umożliwiającego uprawianie wszystkich rodzajów turystyki wodnej, a równocześnie tak urozmaiconego, nie ma w żadnym z państw Europy. Główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, natomiast kończy się na kanale w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 
rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.