18 kwietnia 2010 roku  w Ełku podpisano Umowę partnerską w sprawie przygotowania projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. W inwestycji biorą udział władze samorządów województwa Warmińsko – Mazurskiego i Podlaskiego. Powiat Ełcki, jako Lider projektu zaangażował Powiaty: Giżycki, Grajewski i Piski. Miasta Ełk i Giżycko oraz Gminy: Orzysz, Rajgród, Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki oraz Płaska. Projekt zakładał połączenie drogą wodną systemu Wielkich Jezior Mazurskich oraz Pojezierza Augustowskiego. Przez kilka lat trwały prace koncepcyjne, ale żadne prace budowlane nie ruszyły.

Fot: MAS

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.