8 września 1939 roku w Gdyni, w walkach o obronę wybrzeża, zginął Stanisław Kosko, (ur. 13 listopada 1898) – polski oficer marynarki, kapitan żeglugi wielkiej (1935), porucznik Marynarki Wojennej, publicysta.

W czasach gimnazjalnych był uczestnikiem kółek samokształceniowych i współorganizatorem tajnego skautingu w Pułtusku. W latach 1915–1920 przebywał wraz z ewakuowaną rodziną na Ukrainie, tam zdał maturę i podjął studia. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. Po powrocie do kraju pracował w Departamencie dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1923 ukończył ze znakomitym wynikiem Szkołę Morską w Tczewie, uzyskując dyplom oficera nawigacyjnego Polskiej Marynarki Handlowej. Po ukończeniu szkoły odbył rejs na statku szkolnym Lwów do Brazylii. Było to zarazem pierwsze przekroczenie równika przez polski statek. Po ukończeniu rejsu pracował w Wydziale Żeglugowym Departamentu Morskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu. W latach 1934–1935 odbył rejs dookoła świata na Darze Pomorza. Za wspomnienia z tego okresu pt. Przez trzy oceany (wyd. w 1936) został uhonorowany Srebrnym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury.

Publikował artykuły o tematyce morskiej w różnych czasopismach. Od 1 lipca 1937 był dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą ORP Gdynia” w stopniu porucznika marynarki. Ranny 2 września w nalocie bombowym, zmarł po kilku dniach w szpitalu. Został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.