Szkolenie z bezpieczeństrwa nad wodą i na wodzie było kontynuowane jeszcze w maju. 14 maja do Szkoły Podstawowej z Nowego Tomyśla zjechała ekipa ratowników wypodsażona nie tylko w sprzęt i ekwipunek niezbędny do niesienia pomocy poszkodowanym, ale także w nezbędną wiedzę do przeprowadzenia atrakcyjnych zajęć. Wydawać może się, ze na temat bezpieczeństwa i ratownictwa powiedziano już wszystko i wszyscy wiedzą na ten temat, co należy. Tymczasem prezentacja ratowników z Gdańska pokazała, że wiedzę warto odświeżać, uzupełniać i pokaywać w atrakcyjny sposób, aby dotarła do młodych głów. Tak też się stało, sala reagowała na pytania prelegentów, chętnie podejmowała dialog z prowadzącymi, z zaciekawieneim oglądała pokazy wykorzystywania konkretnych technik ratowniczych i sposobu użyciua bogatego wyposażenia.

W drugiej części niewielkie liczebnie zespoły szkoliły się w udzielaniu pierwszej pomocy metoda usta usta i poznawały tajniki procedur związanych z wzywaniem pomocy. Szkolenie była z pewnością potrzebne, tak zgodnie uważali po jeg

o zakończeniu przedstawiciele nauczycieli oraz uczniów biorących udziałw tym niezwykłym przedsięwzięciu.

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.