Szkoła nr 7 w Tczewie była w dniu 19 kwietnia gospodarzem kolejnego szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Akcja została zorganizowana na prośbę dyrekcji placówki, która docenia wagę szkolenia i stara się uczniom wpajać zasady bezpieczeństwa. Tradycyjnie już w pierwszej części akcji uczestnicy wysłuchali interesującej prezentacji na temat zasad ogólnych zachowania się nad wodą, a w części drugiej pdzielono uczniów na niewielkie liczebnie zespoły i kontynuowano szkolenie, tym razem w formie praktycznych ćwiczeń z zasad znajopmości procedur oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Z wielkim zapałem mali uczestnicy stosowali sztuczne oddychanie na fantomach wiernie odwzorowujących realne sytuacje, a ratownicy korygowali najmniejsze uchybienia. Każdy z uczestników szkolenia przeszedł także cały cykl procedur stosowanych podczas realnej operacji, w tym wezwanie pomocy przez telefon alarmowy, prośbę o pomoc wśród gapiów, właściwe ułożenie poszkodowanego, zastosowanie technik oddechowych oraz przekazanie poszkodowanego wykwalifikowanym służbom ratowniczo-medycznym.

Szkolenie cieszyło się wiellkim zainteresowqaniem uczestników, a dyrekcja zaa=pelowała do organizatorów kampanii o kontynuację akcji w przyszłych latach.

MAS

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.