Inwestycje służące poprawie żeglowności na polskich rzekach otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych – wynika z ustawy o ratyfikacji konwencji AGN, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sejm 15 grudnia przyjął ustawę o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN).

Na mocy porozumienia, sporządzonego w Genewie 19 stycznia 1996 r., inwestycje na drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym będą finansowane z budżetu Unii Europejskiej (m.in. z programu Connecting Europe Facility oraz innych programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności), instrumentów finansowych, np. w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, źródeł prywatnych, budżetów samorządów terytorialnych oraz budżetu państwa lub funduszy celowych.

Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Przez Polskę przebiegają trzy międzynarodowe szlaki wodne:
droga wodna E-30, łącząca Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie, obejmująca na terenie Polski rzekę Odrę, od Świnoujścia do granicy z Czechami;
droga wodna E-40, łącząca Morze Bałtyckie w Gdańsku z Dnieprem w rejonie Czarnobyla i dalej przez Kijów, Nową Kachowkę i Chersoń z Morzem Czarnym, obejmująca na terenie Polski rzekę Wisłę od Gdańska do Warszawy, rzekę Narew oraz rzekę Bug do Brześcia;
droga wodna E-70, łącząca Holandię z Rosją i Litwą, na terenie Polski obejmująca Odrę od ujścia kanału Odra-Hawela do ujścia Warty w Kostrzynie, drogę wodną Wisła-Odra oraz od Bydgoszczy dolną Wisłę i Szkarpawę lub Wisłę Gdańską.

Porozumienie wskazuje również dwanaście portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu zlokalizowanych w dziesięciu miastach Polski. Dokument wskazuje Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Kostrzyn, Koźle, Szczecin, Świnoujście, Warszawę i Wrocław.
Ze swej strony Polska zobowiązała się do dostosowania dróg wodnych na jej obszarze do co najmniej czwartej klasy żeglowności. Termin realizacji tego zobowiązania nie został jednak określony. Przystąpienie Polski do Porozumienia AGN ma być krokiem w kierunku realizacji postanowień Planu utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu. Plan ten zakłada, że do 2030 r. 30 proc. drogowego transportu towarów w Unii Europejskiej na odległość dłuższą niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. transport wodny lub kolej, zaś do 2050 r. powinno tak funkcjonować ponad 50 proc. transportu towarowego w UE. Według planu, do 2030 r. ma powstać transeuropejska sieć transportowa TEN-T. Inwestycje w infrastrukturę wykorzystywaną przez żeglugę śródlądową doprowadzą do wzrostu produkcji środków transportu oraz zwiększenia dochodów budżetu państwa i samorządów z turystyki i rekreacji.
Opracował MAS
Rys mib.gov.pl

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.