14 sierpnia 1899   roku w Warszawie urodził się Adam Wolff, olimpijczyk w konkurencjach żeglarskich z 1928 roku, członek honorowy AZS i PAŻ od 1980 roku. Wychowywał się w rodzinie o tradycjach narodowych, jego dziad założył, wspólnie z Gustawem Gebethnerem, znaną księgarnię i wydawnictwo, ojciec był prezesem Towarzystwa Księgarzy Polskich. Po ukończeniu szkoły średniej studiował historię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, ale naukę przerwał by zgłosić się do armii w 1919 roku. W 1924 roku podjął pracę w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w tym samym roku został członkiem Polskiego Towarzystwa Historyków i Towarzystwa Miłośników Historii. W roku 1937 został członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 20-tych organizował Sekcję Żeglarską AZS przemianowaną później na Yacht Klub, od roku 1925 pracował w Polskim Związku Żeglarskim będąc wiceprezes związku w latach 1931-32 oraz 1946-48. Startował w Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku, cztery lata później został kapitanem jachtowym i aktywnie uczestniczył w szkoleniu młodzieży. W latach 1926-39 był współautorem czasopisma „Sport Wodny”.

Lata wojny spędził w Warszawie pracując a Archiwum Akt Dawnych, a po upadku Powstania Warszawskiego przeniósł się do Krakowa i pracował w tamtejszym Archiwum Państwowym. Po powrocie do Warszawy podjął prace w Archiwum, którą łączył z pracą dydaktyczną na UW. Od 1954 roku, po uzyskaniu tytułu profesora, przeniósł się do Instytutu Historii Kultury Materialnej  PAN. Autor fundamentalnych prac z zakresu Mazowsza okresu średniowiecza, w tym licznych publikacji naukowych z zakresu archiwistyki. Odznaczony najwyższymi orderami państwowymi, w 1980 roku otrzymał honorowe członkostwo Polskiego Związku Żeglarskiego, Zmarł 07.02.1984 w Warszawie i tu został pochowany na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.