24 lipca 1955 roku  w Chojnicach umiera Jan Gierszewski ur. 26 maja 1885 r. w Iwcu pow. Tuchola. W roku 1914 przeprowadził się do Charzykowych, gdzie wybudował pierwszą przystań żeglarską nad jeziorem Łukomie – Charzykowskim, działającą od 1918 r. W przystani tej znaleźli schronienie żeglarze skupieni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Żeglarstwa (wcześniej „Wassersportfreunde”) – którego był współzałożycielem. W roku 1919 został wybrany do zarządu tej organizacji. Znakomity organizator i działacz społeczny i żeglarski, jeden z twórców żeglarstwa na tamtym terenie. Z miejscem tym związany był od 1914 roku. Od 1917 roku budował na swej posiadłości przystań, pensjonat i place zabaw dla dzieci, był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Przyjaciół Żeglarstwa, aktywnie działał także w Związku Zachodnim. Po wybuchu wojny ucieka wraz z rodziną, ale szybko wraca do Charzyków. Zostaje aresztowany i osadzony obozie w Radzimiu. Po ucieczce z niewoli ukrywał się do końca wojny współpracując z oddziałami Gryfa Pomorskiego AK. Po 1945 roku prowadził ponownie restaurację. Rok później zostaje aresztowany przez UB i maltretowany w więzieniu w Chojnicach. Uwolniony dzięki staraniom żony wraca do swej restauracji, którą prowadzi do 1950 roku. Schorowany umiera 24 lipca 1955 roku.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.