CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ PTTK
KOMISJA TURYSTYKI ŻEGLARSKIEJ ZG PTTK

XXXIX RODZINNY REJS ŻEGLARSKO-MOTOROWODNY PTTK
„SZLAKAMI PAMIĘCI 1918-2018–PĘTLA WIELKOPOLSKA”
pod Patronatem Honorowym
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
i Zwiazku Miast i Gmin Nadnoteckich

ŚLESIN – LĄD – POZNAŃ – WRONKI – OBORNIKI MIĘDZYCHÓD – GORZÓW WIELKOPOLSKI DRAWSKO – CZARNKÓW – NAKŁO – KRUSZWICA – ŚLESIN
23.06. – 18.07.2018 r.
REGULAMIN
XXXIX RODZINNEGO REJSU ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO
„SZLAKAMI PAMIĘCI 1918-2018-PĘTLA WIELKOPOLSKA”

I. CEL I CHARAKTER IMPREZY
w Roku Odchodów 100lecia Niepodległości Polski – rejsem tym chcemy udowodnić, że żeglarstwo czy motorowodniactwo to doskonały sposób na rodzinny (pokoleniowy), czynny odpoczynek na wodzie. Połączenie zwiedzania naszego pięknego kraju z poznawaniem jego historii, atrakcji turystycznych, przyrody i urzekających krajobrazów.
Jednocześnie, podczas spotkań chcemy zachęcić władze administracyjne i samorządowe miast i miasteczek na trasie rejsu do inwestowania w mariny, przystanie i pomosty, które ożywiłoby te piękne szlaki i umożliwiłoby uprawianie turystyki wodnej na europejskim poziomie.

UDZIAŁ BIORĄ: żeglarze i motorowodniacy z Klubów Turystyki Wodnej PTTK oraz indywidualni żeglarze niezrzeszeni
Rejs w swoim założeniu jest imprezą niekomercyjną –non profit
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
XXXIX Rodzinny Rejs Żeglarsko – Motorowodny PTTK „Szlakami Pamięci 1918-2018 -Wielka Pętla Wielkopolska” – jest najważniejszą imprezą żeglarsko – motorowodniacką organizowaną przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Komisję Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Rejs ten jest również hołdem w 100 lecie odzyskania Niepodległości Polski i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
W swoim założeniu impreza jest realizacją programu CTW PTTK – „Poznajemy śródlądowe szlaki wodne Polski”. Po raz drugi chcemy odkryć dla turystów wodniaków ten piękny szlak wodny, umownie nazwany „Wielką Pętlą Wielkopolską”, przebiegający przez tereny trzech województw: kujawsko – pomorskiego; wielkopolskiego i lubuskiego. Rejs będzie okazją do odwiedzenia przystani i marin np. w Lądzie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Drawsku, Czarnkowie, Nakle nad Notecią, m.in. laureatów Nagrody Przyjaznego Brzegu , oraz zdobycia bardzo cenionej w środowisku wodniaków odznaki krajoznawczej „Szlak Pętli Wielkopolskiej” w stopniu złotym.
Przed nami do pokonania ponad 700 km rz. Notecią i Wartą, kanałami: górnonoteckim i ślesińskim, jeziorem Gopło. Odwiedzimy blisko 20 miast, będziemy podziwiać przyrodę doliny środkowej Warty i dolnej Noteci. Na trasie rejsu oczekuje nas 28 śluz i różne warunki nawigacyjne, będzie to jednocześnie sprawdzian umiejętności żeglarskich i motorowodniackich, dyscypliny i wzajemnej pomocy oraz życzliwości w trudnych niekiedy warunkach nawigacyjnych i pogodowych.

II. ORGANIZATORZY REJSU
– Centrum Turystyki Wodnej PTTK
– Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

III. ADRES ORGANIZATORA WYKONAWCZEGO
Górnośląski Oddział PTTK
ul. Staromiejska 4
00-013 Katowice
NIP- 634 019 58 27
e-mail: pttk@pttk.katowice.pl
Nr konta 21105012141000000700556913, koniecznie w tytule proszę
wpisać.- „samofinansujący się rejs „Pętla Wielkopolska 2018”

IV. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE
– Zarząd Główny PTTK w Warszawie
– Partnerzy – Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Związek Miast
Gmin Nadnoteckich,
– samorządy lokalne i stowarzyszenia wodniackie na trasie rejsu.

V. KIEROWNICTWO REJSU
– KOMANDOR REJSU – Wojciech Skóra na jachcie „Amper”
tel. 602451456
– BOSMAN – Ryszard Grzegorzewski tel. 604 116 185, na jachcie „GNIEWKO – RADOSŁAW”

VI. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia załóg na własnym lub czarterowym sprzęcie dokonują sternicy/armatorzy – do bezpośredniego organizatora rejsu (pkt. III) wyłącznie na załączonej Karcie Zgłoszenia, w terminie do 25.05.18r,
wpłacając na konto organizatora kwotę zaliczki w wysokości 200 zł i przesyłając na jego adres listownie lub zeskanowaną, wypełnioną Kartę Zgłoszenia, podpisaną we wszystkich punktach.
Pozostałą kwotę wpisowego na samofinansujący się rejs „Pętla Wielkopolska” należy przelać do dnia 15.06.2018.
Ilość miejsc (około 20-25 jachtów i łodzi motorowych) ograniczona ze względu na wielkość miejsc postojowych i odwiedzanych przystani, liczy się kolejność zgłoszeń.
Rejs z założenia jest imprezą niekomercyjną –non profit.

VII. WPŁATA NA SAMOORGANIZACJĘ IMPREZY
CAŁY REJS – 420,00 zł od jachtu dla członków PTTK,
460,00 zł od jachtu dla niezrzeszonych w PTTK.

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA W RAMACH WPŁATY DLA STERNIKA JACHTU
– czapeczka rejsowa,
– koszulka rejsowa
– znaczek rejsowy (buton) dla całej załogi,
– naklejka rejsowa – samoprzylepna,
– pieczątka okolicznościowa (do wykorzystania),
– mapę i locję Pętli Wielkopolskiej, informatory krajoznawcze,
– dźwig umożliwiający slipowanie łodzi w pierwszym i ostatnim dniu
rejsu w Marinie Ślesin,
– opłaty śluzowe (28 X 7,2zł = 202 zł),
– opłaty postojowe (8 X 20 zł = 160 zł),
– dodatkowo wiele gadżetów i atrakcji rejsowych.

IX. UDZIAŁ WŁASNY UCZESTNIKÓW
– bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
– ubezpieczenie jachtu i OC sternika,
– paliwo do jachtu,
– wyżywienie,
– humor i uśmiech obowiązkowe,
– mile widziane instrumenty muzyczne i inne rozweselające.
X. SPRZET PŁYWAJĄCY
-jachty żaglowe i motorowodne zgłoszone do udziału w rejsie muszą
być sprawne technicznie, wyposażone w przepisowy sprzęt
ratunkowy: kamizelki asekuracyjne/ ratunkowe w ilości odpowiadającej licznie załogi, koło ratunkowe/ podkowa,
-zabezpieczenie p.poż – gaśnica proszkowa min 1.0 kg,
-w miarę możliwości w toaletę chemiczną,
-ubezpieczone wg uznania armatora,
Za bezpieczeństwo jachtu i załogi w czasie rejsu odpowiada sternik jachtu (zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC – sternika).
Posiadanie w/w wyposażenia jachtu będzie warunkiem dopuszczenia go do rejsu, bez względu na wcześniejsze jego zgłoszenie i poniesione koszty.

Harmonogram
XXXIX Rodzinny Rejs Żeglarsko-Motorowodny PTTK
„SZLAKAMI PAMIĘCI 1918-2018, WIELKA PĘTLA WIELKOPOLSKI”
23.06. – 18.07.2018 r.
A. 23.06 (sobota) Ślesin
Przyjazd uczestników, prezentacja załóg i uroczyste otwarcie rejsu- przystań Centrum Sportu i Rekreacji Ślesin (festyn Wianki, ognisko)
Postój w CSiR Ślesin (LB) przed mostem.
Współpraca z Konińskim OZŻ.
B. 24.06 (niedziela) Ślesin – Konin (20 km)
– śluza Pątnów 7,3, – śluza Morzysław 0,4
Krąg wodny na jez. Pątnowskim. Zwiedzanie Konina, postój przy bulwarach.
Współpraca z Konińskim OZŻ.
C. 25.06 (poniedziałek) Konin – Ląd (33 km)
Postój w Marinie Ląd (PB)
D. 26.06 (wtorek) Ląd – Nowe Miasto nad Wartą (47 km)
Postój za mostem (LB) w Marinie „Pod Czarnym Bocianem”
E. 27.06 (środa) Nowe Miasto nad Wartą – Śrem (35 km)
Postój w przystani miejskiej (LB) za mostem
F. 28.06 (czwartek) Śrem – Puszczykówko (30 km)
Biwak w Puszczykówku (LB) – zwiedzanie Muzeum Arkadego Fiedlera
G. 29.06 (piątek) Puszczykówko – Poznań (20 km)
Postój w Starym Porcie na Garbarach.(LB)
Współpraca z Wielkopolskim OZŻ.
H. 30.06 (sobota) Poznań
Postój i zwiedzanie miasta (według osobnego programu).
Współpraca z Wielkopolskim OZŻ.
I. 01.07 (niedziela) Poznań – Oborniki (37 km))
Postój przy moście (LB)
Wizyta w Aqua parku
J. 02.07 (poniedziałek) Oborniki – Wronki (35 km)
Postój w przystani miejskiej Olszynka (PB) przed mostem.
Turniej bowlingowy z nagrodami.
K. 03.07 (wtorek) Wronki – Międzychód) (45 km)
Postój w przystani miejskiej (LB)
04.07 (środa) Międzychód – (Gorzów Wielkopolski (72 km)
Postój przy bulwarach miejskich (PB)
L. 05.07 (czwartek) Gorzów Wielkopolski)
Zwiedzanie miasta (według osobnego programu)
M. 06.07 (piątek) Gorzów Wielkopolski – biwak Trzebicz (40 km)
Postój na biwaku (197 km rzeki Noteci)
N. 07.07 (sobota) Trzebicz – Drawsko (24 km)
– śluza Krzyż 176,2,
Postój w Przystani Yndzel (LB)
O. 08.07 (niedziela) Drawsko
Postój według osobnego planu
P. 09.07 (poniedziałek) Drawsko- Czarnków (38 km)
– śluza Drawsko 170,9, – śluza Wieleń 162,1, – śluza Wrzeszczyna 155,5,
– śluza Rosko 148,8, – śluza Mikołajewo 143,0, – śluza Pianówka 136,2
Postój w Marinie Czarnków (LB)
R. 10.07 (wtorek) Czarnków – biwak za Ujście (30 km)
– śluza Lipica 128,3, – śluza Romanowo 122,6, – śluza Walkowice 117,7, – śluza Nowe 111,8
S. 11.07 (środa) Biwak Ujście – Krostkowo (śluza) (36 km)
-śluza Krostkowo 68,2
Postój za śluzą (LB)
T. 12.07 (czwartek,) Krostkowo – Nakło nad Notecią (29 km)
– śluza Gromadno 53,4, – śluza Nakło Zach. 42,7
Postój w Przystani Powiatu Nakielskiego (LB)
U. 13.07 (piątek) Nakło nad Notecią – Łabiszyn (46 km)
– śluza Nakło Wschód 38,9, – śluza Józefinki 37,2
Kanał Górnonotecki:
– śluza Lisi Ogon 145,3, – śluza Łochowo 144,9, – śluza Dębinek Płn. 130,7, – śluza Dębinek Płd. 130,1, – śluza Frydrychowo 125,1, – śluza Antoniewo 121,7, – śluza Łabiszyn 116,0
Postój na PB
V. 14.07 (sobota) Łabiszyn – Łącko (30 km)
Postój w Przystani Żeglarskiej YP Inowrocław w Łącku, niespodzianka
W. 15.07 (niedziela) Łącko – Kruszwica (30 km)
– śluza Pakość 80,9
Postój w przystani LOK „Popiel” (PB)
X. 16.07 (poniedziałek) Kruszwica
Zwiedzanie Kruszwicy, rejs statkiem
Y. 17.07 (wtorek) Kruszwica – Ślesin (40km)
-śluza Koszewo 25,8, – śluza Gawrony 24,2
Ślesin – zamknięcie trasy Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Oficjalne zakończenie rejsu PTTK „Szlakami Pamięci 1918-2018 – Pętla Wielkopolska”, wręczenie nagród i odznak za przebycie całego szlaku Pętli Wielkopolskiej, wieczorem pożegnalne ognisko.
Z. 18.07 (środa) – slipowanie łodzi, wyjazd załóg do macierzystych portów postoju.
Organizator rejsu zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie rejsu, ze względu na nieprzewidywalne warunki nawigacyjne, mogące wystąpić na trasie.
Komandor rejsu

Wojtek Skóra
tel. 602451456,
e-mail: wojtek.skora@pttk.pl

PLIKI DO POBRANIA:

Karta Zgłoszenia

Regulamin Pętla Wielkopolska 2018 (1)

 

 

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.