15 sierpnia 1872  w Warszawie powstał Warszawski Rzeczny Jacht-Klub, stowarzyszenie założone przez pięciu Niemców:Georga von Althmanna, Hugo Springera, Hugo Seydlera, Wilhelma Ulbrichta i Roberta Steinbacha. Organizacja powstała pod patronatem carskim i skupiała obywateli niemieckich, rosyjskich i polskich.

Niezależnie od klubu skupiającego głównie obywateli niemieckich, w pierwszej połowie lat 80. XIX wieku, na prawie pól wieku przed odzyskaniem niepodległości, w Warszawie aktywnie działała grupa studentów zainteresowana aktywnością na wodzie. Zbudowano łódź „Wanda”, która powstała ze składek członków nieformalnej maszoperii, do której należeli: Konrad Prószyński ps. Kazimierz Promyk, malarz Stanisław Witkiewicz, Adam Chmielowski, późniejszy twórca zakonu albertynów, Adam Szymański, Józef i Kazimierz Pławińscy, Leon Bobrowski, Lucjan Kreczmar, Arkadiusz Puławski i Piotr Konstanty Kopczyński. Łódź powstała spontanicznie z inicjatywy Prószyńskiego, którego dziwił brak jakiegokolwiek ruchu na Wiśle. Znajomi Promyka chętnie pływali po rzece, wkrótce też dołączyła do nich załoga drugiej jednostki, „Nimfy”, należącej do Deniszczuka i Chojnackiego. Naturalną konsekwencją spotkań powstał projekt założenia towarzystwa wioślarskiego, ale Rosjanie przeciwstawili się pomysłowi. W 1877 roku podobne stowarzyszenie założyli Niemcy mieszkający w Warszawie, Polacy założyli towarzystwo jako spółkę rejentalną.  Prószyński pisał na łamach wydawanej przez siebie „Gazety Świątecznej” (pisownia oryginalna): „Dosyć dobrą nowiną dzielimy się z czytelnikami naszymi, choć ona głownie mieszkańców samej Warszawy obchodzi. Warszawianie zaczynają powoli przyuczać się do zabaw, które nie tylko przyjemność, ale i pożytek przynoszą, zwłaszcza dla młodzieży. Niedawno zawiązało się w Warszawie Towarzystwo Wioślarskie, którego członkowie mają wspólne łodzie na Wiśle, uczą się dobrze pływać po wodzie, i wiosłować, a za pomocą tej przyjemnej zabawy nabierają siły, zręczności i odwagi. W tych dniach właśnie towarzystwo to zostało zatwierdzone przez władzę wyższą, a w niedzielę 16 lipca, odbędzie się uroczystość jego poświęcenia i otwarcia. Podczas tej uroczystości mają się odbyć gonitwy na łodziach i różne inne widowiska. Towarzystwo Wioślarskie ma już 300 członków, piękny budynek n a Wiśle urządzony, a służący za przystań, i kilkanaście zbudowanych łódek. Jedna rzecz jest niedobra, że prawie wszystkie te łódki musiały być sprowadzone z zagranicy, bo w kraju nie mamy dotąd zdatnych majstrów szkutników, którzy by lekkie i zarazem piękne dla oka statki budować potrafili.” Szczepan Lewicki, „Konrad Prószyński(Kazimierz Promyk), Wyd. Prószyński i pólka, Warszawa 1996).

Już 15 sierpnia 1882 roku z Warszawy do Płocka na łodzi „Krakus” wyruszyła pierwsza wycieczka wioślarzy z Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

W podobnym tonie początki wioślarstwa opisuje  ówczesna prasa: „Sztuka wiosłowania istniała w Warszawie od czasów niepamiętnych, uprawiano ją jednak jako przemysł, przyczep posiłkowano się zazwyczaj wiosłami długiemi, przy pomocy których wprowadzano łódź w ruch przez opieranie wiosła o dno rzeki. Wiosłowanie w pozycji siedzącej za pomocą zagarniania wody było zupełnie nieznanem i początek tego sposobu wiosłowania nastąpił w ostatniem ćwierćwieczu stulecia ubiegłego, kiedy to właśnie przypada początkowy rozwój sportu wioślarskiego. („Sport Wodny”, 1935). Nie brakowało także amatorów żeglarstwa. „W czasach, kiedy o sporcie żeglarskim nikt w Warszawie nie słyszała żagiel stosowali – jako siłę ciągową w celach przemysłowych jedynie piaskarze i żwirnicy, posiadało już W.T.W. niezgorszy kuter żaglowy, zakupiony jeszcze…XIX stulecia w Gdańsku.” („Sport Wodny”, 1935). Członkowie klubu żeglowali po Wiśle na jachtach „Boruta” i „Mewa”, a w roku 1906 wypuścili się nawet na rejs do Gdańska i na Hel.

W 1878 roku członków było dziewięciu, ale już trzy lata później ich liczba wzrosła dziesięciokrotnie. Po zalegalizowaniu WTW liczbę członków szacowano na 671, a niedługo potem osiągnęła liczbę 900. W latach 30. XX wieku do klubu należało 2000 członków.

MAS

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.