15 listopada 1934 roku  w Skarżysku Kamiennej urodził się kapitan Ziemowit Barański. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej (1961-06-13 – pierwszy kapitan na Lubelszczyźnie), instruktor żeglarstwa i instruktor żeglarstwa lodowego. W rejsach morskich spędził ponad 6 lat. Od początku działania, tj. od 1952 r. w Lidze Przyjaciół Żołnierza, a następnie w Lidze Obrony Kraju w Lublinie bierze czynny udział w żeglarskim szkoleniu młodzieży. Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Klubu Sportów Wodnych LOK w Lublinie. Od momentu powstania Lubelskiego OZŻ (1960 r.) jest członkiem Zarządu, a w latach 1966-1987 prezesem Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Jego zasługą są morskie sukcesy regatowe jachtu “Roztocze”. Przez kilka kadencji członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego. Prowadził wiele rejsów na jachtach “Stormvogel”, “Pogoria” i “Roztocze”. Od 1989 r. jest członkiem Zarządu, a obecnie (2003) dyrektorem Fundacji “Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami”, mającym swój wkład w budowę statku żaglowego “Fryderyk Chopin” (1992). Obecnie (2003) pływa jako etatowy kapitan na tym statku i za rejs dookoła Ameryki Południowej z “Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami” w latach 1998-99 uzyskał wyróżnienie “Rejs Roku 1999”. Znakomity organizator żeglarstwa, wychowawca kilku pokoleń żeglarzy. Członek Mesy Kaprów Polskiego Bractwa Wybrzeża nr 22. Posiada “Złoty Krzyż Zasługi”. W 1965 r. odznaczony odznaką “Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”. Decyzją Zarządu PZŻ z dnia 16 grudnia 2002 r. otrzymał medal “Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”. (Czł. Hon. PZŻ – 12 maja 2007 r.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.