Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę śp. Marka Jaczewskiego, Członka Honorowego PTTK
Urodzony w 1926 roku w Warszawie i tam zamieszkały. Absolwent Politechniki Warszawskiej, prof. dr inż. Elektryk, specjalista od energetyki i wysokich napięć. Wybitny działacz krajoznawczo-turystyczny i społeczny.
W okresie II wojny światowej żołnierz i uczestnik ruchu oporu, członek Szarych Szeregów. Więzień Pawiaka, KL Auschwitz, KL Gross-Rosen, KL Buchenwald.
Po wojnie, do przejścia na emeryturę, pracownik Zakładu Techniki Wysokich Napięć, Instytutu Elektroniki i Energetyki Politechniki Warszawskiej. Autor ponad 100 publikacji naukowych z dzieciny energetyki, w tym kilku książkowych.
W Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym od 1952 roku, członek Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie. W latach 1964-1989 członek Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK ds. Inwestycji, od roku 1989 do 1997 przewodniczący Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. W roku 1997 otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego tej Komisji.
Popularyzator i aktywny uczestnik turystyki żeglarskiej, organizator wielu rejsów żeglarskich na wodach śródlądowych i morskich a także zagranicznych wypraw żeglarskich. Współorganizator tworzenia baz i przystani wodnych, organizator kursów i szkoleń dla adeptów żeglarstwa, współtwórca programów szkoleniowych dla kadr żeglarskich Towarzystwa, autor i współautor wielu opracowań z dziedziny żeglarstwa śródlądowego i morskiego. Przodownik turystyki żeglarskiej, jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej i wielkiej.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim OOP, Krzyżem Oświęcimskim, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką PTTK, medalem 50. lecia PTTK
i innymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Cześć Jego Pamięci !
Władze Naczelne PTTK

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.