W wieku 86 lat 9 stycznia zmarł Zenon Gralak. Był żeglarzem, działaczem Pomorskiego Związku Żeglarskiego, dziennikarzem i publicystą morskim oraz współtwórcą nagrody „Rejs Roku”. Urodził się 13 marca 1933 roku w Gdyni. W 1951 roku zdał maturę w II Liceum Ogólnokształcącym, a w 1955 roku ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku rozpoczął pracę w „Głosie Wybrzeża”, w dziale ekonomiczno-morskim. Jako dziennikarz, a zarazem żeglarz, uczestniczył w latach 60. i 70. w rejsach „Daru Pomorza”, a w 1974 roku był szefem prasowym Tall Ships’ Races w Gdyni. Wspólnie z redaktorami Tadeuszem Jabłońskim i Kazimierzem Kołodziejem z „Głosu Wybrzeża” Zenon Gralak był pomysłodawcą ustanowienia prestiżowych nagród żeglarskich Rejs Roku i Srebrny Sekstant w 1970 roku. Do czasu przejścia na emeryturę w 1993 roku był sekretarzem jury tej nagrody. Zaangażowany był również w powstanie Bractwa Kaphornowców, Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” oraz Społecznego Komitetu Budowy „Daru Młodzieży”. Zenon Gralak był również doświadczonym żeglarzem. Pływał od 1948 roku – początkowo w Jacht Klubie Morskim „Gryf”, a następnie w Jacht Klubie Arka przy Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Arka” i Jacht Klubie Marynarki Wojennej „Kotwica”. Był też aktywnym działaczem Gdańskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – obecnie Pomorskiego Związku Żeglarskiego.  W latach 1964-1966 przewodniczył Komisji Propagandy Okręgu Gdańskiego PZŻ (od 1965 r. Komisji Propagandy GOZŻ), a od 1966 r. do 1992 r. członkiem Zarządu Związku. Za swoje dokonania Zenon Gralak był wielokrotnie nagradzany – m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą Conrady – Indywidualności Morskie oraz Krzyżem Pro Mari Nostro, przyznawanym przez Ligę Morską i Rzeczną. 16 stycznia 2016 roku na VII Pomorskiej Gali Żeglarskiej otrzymał tytuł Pomorskiego Popularyzatora Żeglarstwa 50-lecia PoZŻ, a 20 kwietnia 2018 roku przyznano mu Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego.

Autor

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.